top of page

NIEUWS ARCHIEF

Gratis leermiddelen voor de creatieve- en grafimedia sector

Uit onderzoek blijkt dat in het onderwijs (vooral het Beroeps- en Hoger Onderwijs) veel lesmateriaal door de docenten zelf wordt ontwikkeld. Resultaat: over hetzelfde onderwerp zijn er verschillende versies van leermiddelen, niet alleen in verschillende landen, maar ook onder onderwijs- en opleidingsinstituten op verschillende scholen in hetzelfde land!

Uitwisseling van materiaal is niet zo gebruikelijk. Daarom zijn we het EKFI-project gestart. Dit in 2018 gestarte door de EU gesubsidieerde project, had als doel een platform te ontwikkelen waar docenten en ontwikkelaars leermiddelen en onderzoek kunnen uploaden en ook weer materiaal kunnen downloaden. En met gesloten beurs.

Op dit moment kunt u naar het EKFI-platform gaan, zie ekfi.eu. Op dit platform zijn inmiddels zo'n 150 publicaties geupload in verschillende thema's zoals: techniek, digitalisering, kwaliteit, ARBO en milieu, Circulaire economie, management, marketing, leiderschap en self assessment tools. Als je je aanmeldt als gebruiker krijg je punten om leermiddelen te downloaden. Idem als je zelf materiaal uploadt of reviews schrijft, materiaal vertaalt etc.

Het platform is vooral ontwikkeld in Corona-tijd toen scholen iets anders aan hun hoofd hadden als nieuw materiaal te ontwikklen. Ook merkten we dat docenten moeite hadden om zo maar materiaal te delen. Daarom zijn we EKFI PLUS gestart. Meer informatie op: https://www.ekfi-project.com/.

EKFI PLUS

In dit project richten we ons op de verdere uitrol van het platform maar ook op het gezamenlijk ontwikkelen van leermiddelen , alleen, samen in eigen land, school of bedrijf of over de grenzen. Hiertoe is een Educatief model ontwikkeld en wordt het platform uitgebreid met een ontwikkelmodule. Medio maart worden de extra mogelijkheden aan het bestaande platform toegevoegd. 

Deze nieuwe EKFI-tool geeft de mogelijkheid om samen te werken aan het ontwikkelen en schrijven van de leerstof op nationaal en Europees/internationaal niveau. Denk hierbij aan het zoeken van partners met gelijkgestemde behoeften. Ondersteuning op didactisch niveau. Project management en procesmanagement ondersteuning. Deze tool helpt bij het organiseren van het ontwikkelingsproces van leermateriaal. Het ontwikkelen in teams zal leiden tot een verbetering van de efficiëntie (besparing van tijd en geld) en een verhoging van de kwaliteit en innovativiteit van de leermaterialen door gebruik te maken van verschillende competenties van de deelnemers.

Voordelen van samenwerking

Het maken van uw eigen leermateriaal biedt verschillende voordelen:

 • Personalisatie: Door de inhoud af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van studenten, wordt tegemoetgekomen aan diverse leerstijlen, wat het begrip en de retentie bevordert. Het maakt het ook mogelijk om het tempo van de instructie aan te passen.

 • Dieper begrip: Het ontwikkelen van materiaal verdiept het begrip van docenten over het onderwerp door middel van onderzoek, analyse en curatie, waardoor hun vermogen wordt vergroot om complexe concepten duidelijk uit te leggen.

 • Relevantie: Gepersonaliseerde materialen blijven actueel door de nieuwste onderzoeken, trends en toepassingen te integreren, waardoor de inhoud actueel blijft in een snel veranderende wereld.

 • Creativiteit: Het maken van materialen stimuleert de creativiteit, waardoor docenten boeiende activiteiten en lesmethoden kunnen ontwerpen die kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden bevorderen.
  Verbinding: Gepersonaliseerde materialen tonen inspanning en zorg, versterken de verbinding tussen leraar en leerling en bevorderen een positieve leeromgeving.

Door hun eigen materiaal te creëren, verbeteren docenten de kwaliteit van het onderwijs, personaliseren ze het leerproces, zorgen ze voor relevantie, bevorderen ze de creativiteit en versterken ze de relaties tussen docenten en studenten.

 

Welke competenties vraagt de arbeidsmarkt van de toekomst?

Met deze vraag houden vele mensen zich bezig ook in de creatieve sector. De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) heeft onderzoek naar gedaan naar deze kwestie. De oorsprong van de OESO gaat terug tot 1960, toen 18 Europese landen plus de Verenigde Staten en Canada hun krachten bundelden om een organisatie op te richten die zich toelegt op economische ontwikkeling. Nu zijn er wereldwijd 35 landen bij aangesloten. Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland: 

 • Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen.  

 • Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen niet, bij arbeidsorganisaties niet en bij opleidingsinstellingen niet. 

 • Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten. 

 

Metaview en onze samenwerkingspartner Stivako zijn ook bezig met het ontwikkelen van kennis en het helpen van bedrijven op het terrein van competenties. Stivako was projectleider van een Europees project dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van vijf bedrijfstypen in de creatieve industrie en wat de gevolgen van de ontwikkelingen zijn op de benodigde competenties in die bedrijfstypen (waaronder de grafimedia industrie). Meer informatie over dit project vindt u op www.thriveproject.eu.  

Wij helpen bedrijven  om het traject van organisatieverandering -> wijzigende functies en taakomschrijvingen -> veranderende competenties en de persoonlijke gedragsanalyses in kaart te brengen. Wij zien op dit moment de trend bij de innovators en early adopters in onze sector om de, zich door veranderende omgevingsomstandigheden, veranderende interne organisatie beter in de grip te krijgen. Hiermee krijgt uw bedrijf beter inzicht in haar interne activiteiten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers, hun competenties en talenten. Wat weer een betere aansturing en benutting van de vaardigheden en talenten van medewerkers mogelijk maakt. Om concurrerend te blijven als bedrijf, ook ten opzichte van andere aanbieders van communicatieproducten van buiten de sector, zal het allemaal wat strakker en scherper georganiseerd moeten worden zodat de krachten van de eigen organisatie en de capaciteiten van medewerkers beter benut worden.

 

Wat ís Artificial Intelligence

Wat ís Artificial Intelligence of afgekort AI nou precies? Het is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Er bestaan twee versies. De narrow-variant is al flink in ons dagelijks leven ingeburgerd, denk aan zoekmachines, spamfilters, robot-stofzuigers of -grasmaaiers. Narrow AI heeft zich in rap tempo ontwikkeld en wordt nu ingezet bij gezichts- en stemherkenning, het signaleren van patronen en het doen van onderzoek.

Dan is er nóg een AI-concept: de general– variant. Dit is volledig ontwikkelde kunstmatige intelligentie die in de toekomst los van de mens kan bestaan. Het klinkt nog science fiction, maar zal in de nabije toekomst dichterbij komen.

 

AI, de voordelen 

Kunstmatige intelligentie maakt ons leven gemakkelijker: 

 • Bereikbaarheid: AI robots kunnen taken overnemen van mensen op plaatsen die  schadelijk of gevaarlijk zijn. Van laboratoria en mijnbouw tot de ruimte. 

 • Nauwkeurigheid en precisie: bij het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden complexe data. Wij kunnen bijvoorbeeld niet alle onderzoeken lezen die ooit gepubliceerd zijn. Maar AI-software kan dat wel en steeds beter. AI kan snel beslissingen nemen op basis van gegronde informatie in verschillende situaties.

 • Terugkerende handmatige taken: AI neemt saaie, voorspelbare taken over van mensen. Machines hebben geen pauze nodig en maken minder vaak fouten. Zo  kunnen medewerkers zich  op taken richten die belangrijker zijn voor het bedrijf.

 • Gemak: AI biedt ontelbare oplossingen voor ons dagelijks leven zoals slimme thermostaten die je temperatuurbehoefte snappen, applicaties die klantcontact verbeteren in de zakelijke wereld en waardoor jij bijvoorbeeld nog gemakkelijker een vlucht kunt boeken.

Nadelen aan AI?

Nu beslissingen op basis van AI  een steeds grotere impact op ons leven krijgt, rijzen ethische vragen over hoe de technologie onze maatschappij beïnvloedt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI iedereen eerlijk behandelt, en in hoeverre zijn organisaties verantwoordelijk voor het beschermen van privacy?
Onze PC's, telefoons  en tablets zijn in theorie niet besmet met de vooroordelen die besluiten door mensen gemaakt beïnvloeden. Toch zijn AI-systemen ontworpen door mensen en zijn slechts zo goed als de gegevens die erin worden ingevoerd. Zelfs wanneer het ene algoritme een ander maakt, werd het oorspronkelijke algoritme door mensen gemaakt en is het alsnog onderworpen aan menselijke vooroordelen.

 

Wie heeft artificial intelligence bedacht ?

 

Alan Turing is zonder twijfel de grondlegger van AI, het idee van intelligente machines. Deze Britse computerwetenschapper, wiskundige, logicus en cryptoanalist werkte tijdens WOII in Bletchley Park aan het decoderen van het Duitse berichtenverkeer. Hij publiceerde in 1950 een paper Computing Machinery and Intelligence, waarin hij beschreef hoe een computer het verschil kan duiden tussen een mens en een machine, aan de hand van een serie vragen. Dit imitatiespel heet sindsdien de Turing Test. 
De Amerikaanse computerwetenschapper John McCarthy bedacht in 1950 de huidige term artificial intelligence. Vanaf dat moment ging de ontwikkeling van computers hand in hand met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hard- en software konden steeds meer en ingewikkeldere taken uitvoeren.

Circulaire economie: een oplossing voor de toekomst?

De wereld staat voor grote uitdagingen als het gaat om de bescherming van onze planeet. Steeds meer mensen beseffen dat de huidige lineaire economie, waarbij grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en weggegooid, niet houdbaar is op lange termijn. Gelukkig is er een oplossing in zicht: de circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt, hergebruikt en gerecycled. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van eindige grondstoffen verminderd en wordt afval voorkomen. Het doel is om een systeem te creëren waarin waardevolle grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik blijven, in plaats van dat ze na één gebruik worden weggegooid.

Voordelen voor de maatschappij en het milieu

De circulaire economie biedt veel voordelen voor zowel de maatschappij als het milieu. Door het efficiënt gebruik van grondstoffen kan de economie groeien terwijl de belasting op de natuurlijke hulpbronnen afneemt. Ook kan de circulaire economie bijdragen aan de schepping van nieuwe banen en kan het helpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Hoe kunnen we naar een circulaire economie overgaan?

De omschakeling naar een circulaire economie is een grote uitdaging en vereist een samenwerking tussen overheid, bedrijven en consumenten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld investeren in duurzame technologieën en hun productieprocessen aanpassen om afval te minimaliseren. Overheden kunnen regelgeving invoeren om de circulaire economie te stimuleren en consumenten kunnen hun eigen gedrag aanpassen door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzame producten en afval te scheiden.

De circulaire economie biedt een oplossing voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. Door efficiënt gebruik te maken van grondstoffen, afval te verminderen en een systeem te creëren waarin waardevolle grondstoffen zo lang mogelijk in gebruik blijven, kan de circulaire economie bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

 

WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 2023

Wat is de Week van de Circulaire Economie? Professionals organiseren van maandag 6 t/m zaterdag 11 februari 2023 een evenement over de circulaire economie. Het doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren.

Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de circulaire economie. Deze editie gebeurt dat vanuit circulaire hubs, verspreid over het hele land. Er zijn 26 hubs. Informatie hierover vind je op: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/.

Bij deze broedplaatsen is alle kennis en kunde in huis om circulair ondernemerschap van de grond te tillen en bruist het van innovatie en pioniersdrift. Andere organisatoren kunnen zich aansluiten bij één van de hubs om ook een event te organiseren. Er zijn dit jaar ongeveer 35 circulaire hubs door het hele land. 

Wat is circulaire economie?

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar. 

De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren gaan. Een wasmachine, bijvoorbeeld, zal in een circulaire economie ten eerste langer meegaan. Gaat hij toch stuk, of voldoet hij niet meer aan de standaarden, dan zal hij eerst hersteld worden, of een upgrade krijgen. Misschien wordt hij nadien opnieuw verkocht. Als dat niet meer kan, zullen uit de herbruikbare onderdelen nieuwe machines worden gemaakt. Als ook dat niet meer kan, worden de materialen van de machines gerecycleerd tot nieuwe materialen. Afval wordt dan grondstof. De circulaire economie heeft daarbij maatwerk nodig: soms is recyclage de beste optie, soms herstel.

Stivako

Onze opleidingspartner Stivako is projectleider in een aantal Europese projecten waarbij duurzaamheid, milieu en circulaire economie een rol speelt. Ook organiseren we opleidingen rond dit thema. Meer info: stuur een mail aan info@stivako.nl

 

Human Centered Design het geheime wapen van innovatieve bedrijven

Uber, Airbnb, Spotify, … Al deze disruptieve organisaties zetten hun sector volledig op zijn kop. Het lijkt zelfs alsof ze er geen moeite voor moesten doen. Wat maakt deze bedrijven een stuk succesvoller dan hun voorgangers of latere kopieën?

We kunnen alvast één geheim verklappen: het ligt niet aan de gebruiker. En toch heeft de gebruiker er alles mee te maken! Deze innovatieve oplossingen kwamen namelijk tot stand dankzij een vernieuwende designmethodologie. Human-centered design zorgt ervoor dat hun oplossing perfect inspeelt op de (onbewuste) behoeften van hun verschillende doelgroepen. Dát is het grote geheim van hun succes.

Wat is het?

Mensgericht ontwerpen (Human Centered Design ofwel HCD) is een benadering van probleemoplossing die vaak wordt gebruikt in ontwerp-, management- en technische kaders die oplossingen voor problemen ontwikkelt door het menselijke perspectief te betrekken bij alle stappen van het probleemoplossend proces. Menselijke betrokkenheid vindt doorgaans plaats in het observeren van het probleem binnen de context, brainstormen, conceptualiseren, ontwikkelen en implementeren van de oplossing.

Human-centered design is een benadering van interactieve systeemontwikkeling die tot doel heeft systemen bruikbaar en bruikbaar te maken door te focussen op de gebruikers, hun behoeften en eisen, en door toepassing van menselijke factoren/ergonomie en bruikbaarheidskennis en -technieken. Deze aanpak verhoogt de effectiviteit en efficiëntie, verbetert het menselijk welzijn, de gebruikerstevredenheid, toegankelijkheid en duurzaamheid; en gaat mogelijke nadelige effecten van gebruik op de menselijke gezondheid, veiligheid en prestaties tegen. 

Human-centered design bouwt voort op participatief actieonderzoek door verder te gaan dan de betrokkenheid van de deelnemers en oplossingen voor problemen te produceren in plaats van ze alleen te documenteren. De beginfasen draaien meestal rond onderdompeling, observatie en contextuele framing waarin innovators zich onderdompelen in het probleem en de gemeenschap. Daaropvolgende fasen kunnen zich dan richten op community-brainstorming, modellering en prototyping, en implementatie. Verder is mensgericht ontwerpen meestal gericht op het integreren van technologie of andere nuttige hulpmiddelen om problemen te verlichten, vooral rond gezondheidskwesties. Als de oplossing eenmaal is geïntegreerd, maakt mensgericht ontwerp meestal gebruik van schalen voor systeemgebruik en feedback om het succes van de oplossing te bepalen.

Waarom kozen deze succesvolle bedrijven voor HCD?

De populariteit van human-centered design steeg de afgelopen jaren enorm. Wat maakt deze methodologie nu eigenlijk zo succesvol? Dat is voornamelijk te danken aan de grote digitaliseringsgolven en de veranderende eisen van potentiële gebruikers.

Succesvolle human-centered oplossingen spelen daarnaast ook naadloos in op:

 • De behoeften en verwachtingen van gebruikers

 • De mogelijkheden en eventuele beperktheden van het medium

 • De business requirements

Kortom: het is een must voor innovatieve en klantgerichte ondernemingen of organisaties die willen groeien. We vergelijken human-centered design als een grondlaag om verder te groeien op een gerichte manier.

Stivako

Onze opleidingspartner Stivako heeft een traject ontwikkeld om aan de slag te gaan met HCD. Ook in hum managementopleiding voor de grafimedia sector zit het als een onderdeel van de opleiding. Op dit moment zijn de studenten bezig om de HCD-methode te gebruiken bij de oplossing van een belangrijk probleem: Hoe kunnen we jonge mensen stimuleren voor een baan in de grafimedia industrie? Meer info: stuur een mail aan info@stivako.nl

Is het hebben van een preventie-medewerker noodzaak?

Ieder bedrijf dient een preventiemedewerker aan te stellen. Dat is inmiddels gelukkig algemeen bekend. Het komt slechts zelden voor dat bedrijven een preventiemedewerker aanstellen met als hoofdtaak: preventiemedewerker. Oftewel, het is meestal iets wat ‘erbij’ wordt gedaan. Simpelweg omdat het gros van de bedrijven in Nederland MKB-bedrijven zijn en er geen of onvoldoende budget en ruimte beschikbaar is om een dergelijke functie fulltime te bekleden.

Het gevolg daarvan is meestal dat de taken van de preventiemedewerker worden toegeschoven aan diegene die in het bedrijf vanuit zijn of haar functie al bezig is met aanpalende taken, zoals personeelszaken, administratie, de Arbo RI&E en systemen als ISO voor kwaliteit en / of milieu bijvoorbeeld.

Logisch, zou je denken. Helaas maken we te vaak mee dat de taken wel op papier zijn toebedeeld aan een betreffende medewerker, ‘omdat het nu eenmaal een wettelijke verplichting is’, maar dat de praktijk nog niet zo eenvoudig blijkt. De functionaris moet zijn preventiemedewerker-taken namelijk gewoon ‘erbij’ doen. En op dit moment speelt helaas ook mee dat er in het afgelopen jaar veel reorganisaties plaats hebben gevonden, met als gevolg dat er veel ‘nieuwe’ preventiemedewerkers zijn aangesteld, die nog geen enkele weet hebben van wat er eigenlijk van hun wordt verwacht in deze rol.

De officiële hoofdtaak van de preventiemedewerker is de werkgever te ondersteunen om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Daarnaast wordt van de preventiemedewerker verwacht dat hij of zij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd. De functie behelst een stuk inhoudelijke kennis, maar het belangrijkste is toch wel dat de preventiemedewerker kan communiceren en adviseren. De houding van een preventiemedewerker draait vooral om tactisch zijn en proactiviteit.

Ben jij aangesteld als preventiemedewerker in je bedrijf of ben je werkgever en heb je een preventiemedewerker aangesteld? Denk dan goed na over de invulling van de functie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hierbij horen. Ga met elkaar (directie en preventiemedewerker) in gesprek en leg de zaken vast. Het volgen van de cursus Preventiemedewerker Grafimedia is de stap om in elk geval het stukje kennis aan te pakken. Heb je de cursus al langer dan 4 jaar geleden gedaan dan moet je zowiezo op herhaling. Hiervoor start in het najaar de Herhalingscursus Preventiemedewerker Grafimedia. Ook kun je denken aan externe expertise die de preventiemedewerker helpen en adviseren als het gaat om gedragsverandering!

Deelnemen? Kijk dan op de site van onze opleidingspartner Stivako: www.stivako.nl.

Project ontwikkelen leermiddelen creatieve industrie gestart

In de afgelopen jaren hebben een Europees consortium, waarbij onze opleidingspartner Stivako de coordinator was,het EKFI-platform ontwikkeld. Hier kunnen ontwikkelaars , docenten en scholen leermiddelen ruilen met anderen met gesloten beurs. In dit EKFI project bleek ook de behoefte om meer samen, over de grenzen heen, leermiddelen te ontwikkelen. Stivako heeft een aanvraag voor het vervolg project gedaan bij Erasmus+ voor subsidie. Deze is toegekend en vanaf september 2022 loopt dit project.

Er wordt gestart met het ontwikkelen van een onderwijsmodel en de ICT-tools die geïntegreerd worden in het bestaande EKFI-platform (ekfi.eu). De Leermiddelen kunnen dan gemaakt worden volgens een gestructureerde methode in samenwerking met andere auteurs/docenten. Dit met behulp van de nieuw ontwikkelde modules op het webgebaseerde platform die het zoeken naar gelijkgestemde partners ondersteunt, de definitie van de ontwikkelingsbehoefte helpt te definiëren en tools biedt om de ontwikkeling te vergemakkelijken. En proces- en teamondersteuning kan bieden op verschillende niveaus.

Uit onderzoek blijkt dat docenten vooral op individueel niveau leerstof ontwikkelen. Het ontbreken van hulpmiddelen voor het ondersteunen van het schrijven van leermateriaal, leidt tot individuele ontwikkeling van leermateriaal op een gemeenschappelijk vakgebied/onderwerp. Dat in veel gevallen niet onder specifieke kwaliteitsrichtlijnen is geschreven en geen rekening houdt met andere denkrichtingen en kennis van anderen. Werken in teams, met verschillende competenties s kan met een andere kennisbasis kwalitatief hoogwaardig innovatief leermateriaal opleveren. Dit met minder inspanning en kosten. Zeker als dit materiaal via het platform onder een grotere groep instituten wordt verspreid. Hier geldt de gouden regel: alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Het herzien en uitbreiden, vertalen of actualiseren van leermaterialen verhoogt de kwaliteit en bruikbaarheid verder. Ook de ruilmethode (materiaal inwisselen voor punten) draagt bij aan het toegankelijk maken van leermaterialen bij instellingen met minder middelen of capaciteiten via het uit te breiden internet platform.

In dit project gaan we ook twee door de sector gewenste sets Lesmateriaal ontwikkelen. Een set gericht op technologie en digitalisering. Dit leermiddel zal ook worden gebruikt om het onderwijsmodel en de daarop gebaseerde ICT-tools te testen in de praktijk van een ontwikkeltraject door een team van auteurs/docenten in een internationaal team. De tweede set leermiddelen richt zich op milieu en de strijd tegen klimaatverandering: dit project sluit aan bij deze prioriteit door leermateriaal te ontwikkelen gericht op circulaire economie en CO2-reductie in de communicatiesector. In deze sector is onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van circulaire economie en CO2-reductie en de betrokkenheid van bedrijven daarbij. De komende jaren zal er vraag zijn naar meer specifieke informatie hierover in de sector. Ook deze leermiddelen worden gebruikt om het model en de ICT-tools te testen.

Ontwikkelingen in leiderschap

Voordat we over ontwikkelingen praten staan we eerst stil bij de vraag: wat is leiderschap? Er bestaan heel veel definities van leiderschap. Een klassieke is het beïnvloeden van anderen om hen iets te laten doen wat ze uit zich zelf niet zouden doen. In een andere definitie gaat het om de mogelijkheid om sancties te gebruiken om daarmee de uitkomst van interactie tussen mensen te beïnvloeden.
Zoals je ziet in de bovenstaande beschrijvingen liggen macht en leiderschap heel dicht bij elkaar. Macht is altijd aanwezig in organisaties. Veel leiders gebruiken macht om dingen voor elkaar te krijgen. Dat kan gaan om positionele macht, zoals straffen en belonen of het geven van bevelen. Maar meestal gaat het om subtielere vormen van macht, zoals het gebruik van informatie en expertise, het duiden van gebeurtenissen en het sluiten van coalities om iets voor elkaar te krijgen.

In leiderschap gaat het om het beïnvloedingsgedrag van een individu om de activiteiten van een groep te richten op het realiseren van een gezamenlijk doel. Het gaat hier dus om de relatie van de leider met een groep volgers en de manier waarop een leider alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Effectieve leiders formuleren dan duidelijke en aansprekende doelen en ze motiveren hun volgers om gezamenlijk aan dat doel te werken.

Er vindt een verschuiving plaats binnen leiderschap van een nadruk op planning en controle naar aandacht voor visie, missie en inspiratie. Het gaat bij leiderschap altijd om de interactie tussen degenen die de leiding hebben/krijgen/nemen en degenen die bereid zijn een leiderschapsrol te vervullen en leiding te geven. Het gaat dus om de relatie tussen mensen en om wederzijdse invloed. Een leider die eenzijdig wil proberen om het gedrag van anderen naar zijn of haar hand te zetten, zal meestal falen.

Ontwikkelingen in leiderschap worden vanzelfsprekend ingegeven door maatschappelijke trends. In de maatschappij zien we dat ontwikkelingen steeds sneller gaan door snelle communicatie (computers, waaronder smartphones) en breed beschikbare informatie (internet). De wereld om ons heet groter en complexer wordt, door internationalisering en snelle technologische ontwikkeling (door steeds hoger opgeleide mensen) en dat mensen in toenemende mate meer vrijheid, balans en zelfontplooiing zoeken.

Dat heeft de gevolgen voor leiderschap, Om op termijn te kunnen overleven moeten organisaties flexibel en snel inspelen op kansen en bedreigingen die zich van overal (en snel) aandienen. Vooral in de wat grotere organisaties staat een top-down besluitvormings-hiërarchie dit in de weg: Het management kan immers niet (meer) overal verstand van hebben en communicatielijnen werken belemmerend.
Een uitstekende oplossing en een duidelijke trend is de ontwikkeling naar wat wij ‘gedistribueerd leiderschap’ noemen. Daarbij zijn medewerkers, in lijn met een duidelijke strategie, ondernemend zijn/worden (ondernemersvaardigheden) in hun onderdeel van het werk. Denk daarbij aan medewerkers die op hun vakgebied kansen herkennen en ze vanuit een bepaald mandaat benutten. Dit vraagt dus om een heldere bedrijfsstrategie en ondernemende medewerkers.
Ook zien we verder dat medewerkers vaker als zzp-ondernemer/flexwerker aan de slag gaan. Voor organisaties hebben flexibele arbeidskrachten natuurlijk voordelen maar ook nadelen zoals verminderde communicatie, motivatie en loyaliteit. Dit vergt van leiders dat ze helder en motiverend leidinggeven.

Circulaire economie in de Creatieve Industrie

Circulaire economie is een term die u ongetwijfeld de laatste tijd met regelmaat tegen komt. De Nederlandse overheid wil de transitie maken naar een volledig circulaire economie en wil dat in 2050 te hebben gerealiseerd. De komende jaren ligt de focus op het reduceren van het gebruik van grondstoffen. De ambitie is om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. Bij de circulair economie is de insteek om op verschillende niveaus producten en diensten zo te ontwerpen dat de gebruikte grondstoffen opnieuw kunnen worden toegepast. Met als doel waarde behoud van de levensduur van grondstoffen, materialen en goederen. Centraal staat hierbij dat de kringloop gesloten worden en de waarde creatie ontstaat door het benutten van de grondstofmaterialen. Door het toepassen van deze principes binnen uw bedrijf, de aansturing en uw strategie ontstaan er nieuwe businessmodellen en dus kansen.

Interessant om te weten is het resultaat van het landelijke onderzoek naar de circulaire economie in Nederland (2016-2017). De circulaire economie heeft tot nu toe maar beperk voet aan de grond gekregen. Voor veel organisaties is het sluiten van kringloop een ingewikkelde organisatorische opgave waar veel bedrijven nog niet aan toe zijn. Bedrijven richten zich voornamelijk op het recyclen, op energiebesparing en grondstoffenreductie en worstelen in de praktijk met het bepalen van een strategie om circulair te ondernemen. Het zoeken naar sluiting van de kringloop gebeurt veelal primair intern. Circulair ondernemen blijft vaak gebaseerd op het bestaande verdienmodel.

Bedrijven die een milieumanagementsysteem hebben geïmplementeerd (ISO 14001) hebben een directe aanknoping met circulariteit. Vanuit uw milieubeleid richt u zich nu op risico’s en kansen. Omdat bij deze inschatting rekening wordt gehouden met de belangrijkste externe factoren en de verwachtingen en eisen van de stakeholders is de aansluiting te realiseren met circulaire economie. Om circulair te werken te zijn zal het bedrijf eerst gaan kijken naar de eigen bedrijfsvoering, hoe deze te organiseren en toewerken aan een circulaire productieproces en samenwerken met andere partijen.

Is uw bedrijf al op de circulaire economie ingericht of heeft u initiatieven op circulariteit lopen? Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen?

Meer informatie?

Wilt u meer weten hoe u de stap kunt zetten naar een circulaire economie binnen uw bedrijfsvoering? Bel dan met 020 – 5435599 of mail naar: info@metaview.nl t.a.v. Rand Hamam.

Visueel denken

Visualiseren en visueel denken winnen snel aan populariteit. Infographics worden steeds vaker ingezet voor verduidelijking, de boeken over mindmapping vliegen over de toonbank en 'live' tekenen is inmiddels een geëigend begrip tijdens vergaderingen. Alles wijst op een nieuwe trend in opkomst: het inzetten van visualisatie als middel binnen veranderingstrajecten.

 

De meerwaarde van beelden

Het is niet verwonderlijk dat beeld het ook goed doet in het bedrijfsleven. Het gebruik van beeld in plaats van tekst brengt namelijk veel voordelen met zich mee:

 • Beeld doet complexiteit recht. Met beeld kun je relaties tussen partijen en situaties eenvoudig neerzetten. Iets waar anders dikke rapporten voor nodig zijn.

 • Beeld doet leren. Uit een onderzoek van de Amerikaanse professor Paul Lester blijkt dat mensen 10 procent onthouden van wat ze horen, 20 procent van wat ze lezen en maar liefst 80 procent van wat ze doen.

 • Beeld vertelt een universele boodschap. Teken een smiley of een duim en mensen over de hele begrijpen wat er bedoeld wordt.

 • Beeld vertelt, bewijst en overtuigt. Beeld helpt om saai vakjargon om te zetten in een verhaal dat meesleept.

 • Beeld maakt vergelijken mogelijk. Door twee visies in beeld te vangen, worden gelijkenissen en verschillen in één oogopslag duidelijk.

 • Beeld prikkelt, emotioneert en vermaakt. Je krijgt sneller de aandacht van je collega’s én er is ruimte voor inspiratie.

 

Wat is visueel denken?

Visueel denken is vooral ‘je voordeel doen met onze aangeboren mogelijkheid om te zien – met onze ogen én verbeelding – zodat je ideeën ontdekt die anders niet zichtbaar zouden zijn, om deze ideeën snel en op een intuïtieve manier te ontwikkelen, en ze te delen met anderen op een manier die men snel begrijpt.’
Met andere woorden: visueel denken gaat over zien, ontdekken, ontwikkelen en delen met beelden.

Voor en door wie?

We brengen visueel denken zelf in de praktijk door (complexe) ideeën op een servetje te schetsen of door tijdens vergaderingen op een flapover of whiteboard te tekenen. Dat schrikt in de eerste instantie veel mensen af: ‘ik kan helemaal niet tekenen!’ Maar het doel van visueel denken is niet om je tekenkwaliteiten te verbeteren.
Bij visueel denken gaat het om de manier waarop je kijkt en denkt. Niet in ingewikkelde woorden, maar in heldere vormen, associaties en verbanden. Op die manier kan wél iedereen tekenen: een paar lijnen of een simpel poppetje kunnen al een hoop verheldering geven. Kijken kunnen we allemaal, dat is aangeboren. Hierdoor is deze manier van werken voor veel mensen intuïtief en waardevol.

Waarde van visueel denken in veranderingstrajecten

De meerwaarde van visueel denken in veranderingstrajecten zit in de combintatie van de kracht van beeld en een andere manier van denken én delen. Beeld brengt kort en duidelijk een boodschap over, waar tekst meerdere pagina’s nodig voor heeft. Denk aan het verbeelden van een bedrijfsvisie. Tijdens het verbeelden wordt duidelijk of iedereen hetzelfde beeld in gedachten heeft en dezelfde taal spreekt. Het eindproduct, bijvoorbeeld een poster, wordt over het algemeen vaker bekeken dan lange rapporten of notulen. Daarbij wordt een beeld ook gemakkelijk begrepen en sneller gedeeld in een organisatie.
Er zijn talloze manieren om visueel denken in te zetten. En er komen steeds nieuwe bij: denk aan mindmapping, een customer journey map, live tekenen tijdens vergaderingen of een visuele business model canvas. Wat deze tools met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal inspelen op de kracht van visueel denken.

Tool helpt werkgever bij voorkomen te hoge werkdruk en ongewenst gedrag

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Op 27 juni lanceert de Inspectie SZW daarom een online zelfinspectietool, waarmee werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kunnen kijken. Zij kunnen zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen.

TNO berekende dat ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Dit komt onder andere door te hoge werkdruk. Daarnaast hebben werknemers vaak last van agressie en geweld door klanten, cliënten of omstanders. Ook ongewenst gedrag komt veel voor: één op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of (seksueel) geïntimideerd. Werkstress heeft een  grote invloed op de gezondheid en het functioneren van medewerkers.

De strijd tegen ongewenst gedrag staat volop in de belangstelling. Met de campagne ‘Ongewenst gedrag op het werk’ wil het ministerie van SZW het onderwerp bespreekbaar maken, zodat collega’s en leidinggevenden het eerder herkennen en durven ingrijpen.

Om werkstress op de werkvloer te voorkomen, moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen. Hierbij is de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag een goed hulpmiddel. Met deze tool kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen zo makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Na gebruik van de tool beschikt de werkgever over een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone op werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl  of via inspectieszw.nl.

Event over milieu in sustainable kapsalon

home website uitn multi event.jpg

Donderdag 12 mei a.s. vindt in Malaga, Spanje, het eerste multiplier event plaats van het Europese Erasmus+ project: "Future skills for a better life in Sustainable Salons" plaats. Onze partner Stivako is hiervan project coordinator. Tijdens dit event over milieuzorg in de Sustainable of groene salon zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt waaronder online self-assessment tools over milieu in de kapsalon en de kappersschool. Meer informatie hierover kijk op: https://lnkd.in/eRPqFeZv. In dit project werken scholen, sector organisaties en kennis instituten samen uit Spanje, Italie, België en Nederland ook de Europese kappersorganisatie Coiffure.eu is als associated partner bij dit project betrokken.

Meer informatie over dit project: https://lnkd.in/gPHgBiGW.

bottom of page