top of page

CreatIEve Industrie

U werkt in de Creatieve Industrie, bijvoorbeeld als Uitgeverij, Gaming-, Crossmedia- of ICT-bedrijf. Dan merkt u dat uw omgeving snel verandert. Uw organisatie moet strategisch én in het dagelijkse werk vooruitstrevend en flexibel zijn. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit hoog blijft, terwijl u samen met uw relaties steeds schakelt om de beste waarde voor uw klant te leveren.

Wat is daar voor nodig? In onze beleving: goede strategische ondersteuning, en aandacht voor uw mensen. Daarom helpen wij bedrijven in de Creatieve Industrie met het borgen van hun visie en het excelleren van hun mensen. Wij hebben kennis van de branche en de trends, kijken vooruit en passen toe wat er nu nodig is. Informatie over de brede sector creatieve industrie vindt u hieronder:

  • Creatieve industrie als economische factor

  • Creatieve industrie sector informatie

  • Branchegegevens uit diverse sectoren binnen de Creatieve Industrie

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Men kan hierbij denken  aan sectoren als beeldende kunst, theater, mode, design, grafimedia, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling, internet etc.

De creatieve industrie is in te delen in de drie categorieën:  

  • de kunstsector

  • media en entertainment

  • de creatieve zakelijke dienstverlening.

shutter_sustain l_edited.jpg
rood.jpg

 

Creatieve Industrie als economische factor

De creatieve industrie is als economische sector ontstaan tussen de traditionele sectoren van de economie (landbouw, industrie en dienstverlening) en de cultuursector. De laatste tijd is deze sector flink gegroeid en heeft tegenwoordig een omvang als de bouw, het onderwijs of de gezondheidszorg. In het spoor van de Amerikaanse “guru” Richard Florida die met zijn boek “Rise of the creative class” (2002) wereldwijd aandacht kreeg voor het belang van de creatieve klasse voor stedelijke ontwikkeling, richten vele steden zich nu op het aantrekken van de creatieve industrie. De creatieve industrie is in Nederland traditiegetrouw het sterkst vertegenwoordigd in Amsterdam, maar andere steden zoals Utrecht, Nijmegen, Tilburg en Rotterdam zijn in opkomst. De internationale belangstelling voor de creatieve industrieën is een feit. De waardeketen van de creatieve industrie bestaat uit bedrijfstakken die allemaal onvoorwaardelijk afhankelijk zijn van creatieve grondstof. Elke schakel draagt er in meer of mindere mate bij aan de productie van symbolische meerwaarde. De creatieve waarde doorloopt alle bedrijfstakken en kan door elk van de spelers beïnvloed  worden. Sommige schakels in het proces grijpen meer in de creatieve input in dan andere.

Branchegegevens uit diverse sectoren binnen de Creatieve Industrie

1. Monitor Topsectoren beleid

Met behulp van het dashboard Monitor Topsectoren beleid van het CBS kunt u op een interactieve manier inzicht krijgen in de cijfers over topsectoren. De voornaamste conclusies kunt u vinden onder het tabblad 'Belangrijkste uitkomsten'. Bij 'Thema's' worden de topsectoren vanuit een door u te bepalen thema belicht en bij 'Topsectoren' is gedetailleerde informatie per topsector te vinden. Het tabblad 'Trends' richt zich op de ontwikkelingen in recente jaren en met 'Topsectoren vergeleken' kunt u de ontwikkeling van de topsectoren vergelijken. Onder het dashboard staan de links naar de overige publicaties.

Topsectorenbeleid

De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het MKB in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland. Met investeringen wil het kabinet het verdienvermogen van deze topsectoren volop benutten en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterken. Op topsectoren.nl vindt u meer informatie over de topsectoren.

2. Grafimedia in Cijfers  

Grafimedia in cijfers  wordt sinds 2005 uitgegeven en is een waardevolle bron van informatie voor de branche en het A&O Fonds Grafimediabranche. De publicatie zoomt vooral in op de arbeidsmarkt. Een deel van de uitgave richt zich op KVGO-leden (werkgeversorganisatie Grafimedia: www.kvgo.nl). De cijfers bieden een gedegen onderbouwing voor de ontwikkelingen die zichtbaar zijn. Door het inzicht in de sector kan het A&O Fonds Grafimediabranche daar concreet actie op nemen, bijvoorbeeld bij het indienen van maatregelen voor de sectorplan subsidies. Daarnaast wordt een economisch onderzoek gepubliceerd: Grafimediabranche Economische ontwikkeling. Download hier de rapportage 2022.

3. Monitor Creatieve Industrie

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op het versterken van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Als expertisecentrum vergaart iMMovator, in samenwerking met andere partijen informatie over de sector Creatieve Industrie. Onregelmatig verschijnt de Monitor Creatieve Industrie.

De Monitor Creatieve Industrie is een analyse van de ontwikkelingen binnen de ICT en creatieve industrie. Met de tweejaarlijkse publicatie van de Monitor creatieve industrie draagt iMMovator al sinds 2006 bij aan de ontwikkeling van kennis over creatieve industrie en ICT in Nederland. De monitor laat zien waar de Creatieve Industrie en de ICT sector staat en wat de belangrijkste ontwikkelingen in de clusters en steden zijn. In welke sectoren in de Creatieve Industrie zijn opvallende stijgingen of dalingen te zien? Hoe zit het met de toegevoegde waarde? 

4. Visuele communicatie: FESPA

FESPA Nederland is een organisatie voor producenten in de markt van visuele communicatie producten. Alle bedrijven die zich bezig houden met de vervaardiging van deze producten zijn welkom bij FESPA Nederland. Wij werken vanuit de basis gedachte dat we door het verbinden van ondernemingen en kennis, ondernemers helpen steeds in te kunnen spelen op de veranderende vraag van de markt.

De wereld is (drastisch) in beweging. En dat geld zeker voor de viscom markt. Aansluiting hebben en houden op deze veranderingen is van essentieel belang in het voortbestaan van ondernemingen. 

FESPA Nederland onderzoekt en volgt de ontwikkelingen in de markt en biedt zo de mogelijkheid aansluiting te houden. Een deel van de hier gepubliceerde kennis is gratis, een deel is voorbehouden aan haar leden.

Via de links op de website kunt u bladeren naar de verschillende onderzoeken die via deze site te verkrijgen zijn. 

 

5. Informatie van de banken

De banken geven verschillend per bank informatie over diverse sectoren binnen de (creatieve) industrie. Hieronder vindt u de informatie van een aantal Nederlandse banken.

- Rabobank Cijfers & Trends

De Rabobank heeft veel branchekennis, die zij al meer dan 38 jaar graag delen via Cijfers en Trends. Deze kennis kunt u direct toepassen binnen uw onderneming. U kunt via een menu eenvoudig uw sector en branche selecteren. Daar vindt u de voor u relevante branche-informatie: kansen en bedreigingen, perspectieven, trends, vooruitzichten en markt- en achtergrondinformatie. De Grafimedia wordt niet meer specifiek opgenomen. ICT wel. Communicatiebureaus vindt u onder Dienstverlening. 

- ABN AMRO Visie op sectoren

Visie op Sectoren geeft een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 60 branches. Hiermee biedt Visie op Sectoren een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Neem een kijkje achter de schermen van de veelomvattende en soms verhullende macro-economische cijfers. 

- ING Bank

Over de economie maakt het Economisch Bureau een groot aantal publicaties per jaar. Onze publicaties zijn onderverdeeld in bijvoorbeeld: de Nederlandse economie, consument en economie, internationale economie en de wereldwijde financiële markten. Daarnaast worden diverse sectoren belicht. Op de pagina Industrie vind je analyses en prognoses van het ING Economisch Bureau, tot trends en ontwikkelingen vanuit ING Sector Banking. 

6. Verpakken: NVC

NVC is de vereniging van bedrijven die het belang erkennen van verpakken als activiteit binnen de gehele supply chain van verpakte producten. Het NVC lidmaatschap, de projecten, informatiediensten en de opleidingen stimuleren het continu verbeteren van het verpakken.

7. Kartonnage Kartoflex en ECMA

Kartoflex is de werkgeversvereniging van Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. ECMA is the International Network of Folding Carton Organisations; carton businesses, national carton associations and suppliers to the carton industry. 

8. BNO

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers heeft een branche monitor naar de prestaties van de ontwerpbranche. De BNO is opgericht door ontwerpers, voor ontwerpers. Onze geschiedenis gaat ruim honderd jaar terug.

9. Jaarbericht: Staat van het MKB 

Het het Comité voor Ondernemerschap maakt jaarlijks een rapport op basis van onderzoek over de staat van het MKB. Via deze link kunt u de PDF van het jaarrapport 2021 downloaden. Er is ook een website: de Staat van het MKB.

bottom of page