top of page
shutterstock_klein entrepreneur.jpg

Het Metaview en haar partner Stivako doen regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in de communicatie sector, de creatieve industrie en de sector zorg en welzijn. De onderzoeksrapporten zijn vrij beschikbaar. Hieronder vindt u een kort overzicht van beschikbare informatie:

1. Het onderzoek: "Developments, future company profiles, and entrepreneurial skills in the creative industries" in het kader van het Europese project: Thrive! (Stivako is hiervan de projectleider. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.thriveproject.eu.

2. Creatieve Industrie in ontwikkeling, een webpagina van  Metaview waarin de ontwikkelingen in de creatieve industrie jaarlijks in kaart worden gebracht. Ga hier naar de pagina Creatieve Industrie in ontwikkeling.

3. De toekomst van de printindustrie, een scriptie, klik hier

4. Onderzoek naar de markt van de SIGN, klik hier

5. Onderzoek naar "Barriers to innovation in small and medium-sized enterprises" in de grafimedia sector, klik hier.

6. EEO Grafimedia sector 2020, klik hier.

7. Milieuzorgsysteem Hair and Beauty, klik hier.

Strategisch onderzoek 

bottom of page