Wanneer gaan wij met pensioen?

Dit verschilt erg per land. Pensioenleeftijden over de hele wereld zijn aan het stijgen, iets waar wij ook niet aan lijken te ontkomen. Gemiddeld ligt dat officieel zo rond de 67. Maar de uitersten liggen nogal uiteen, en het officiële cijfer wordt niet altijd nageleefd. Ook verschilt het pensioen erg per land. Zo staan Zwitserland, Denemarken en Nederland wisselend op 1, 2, of 3 met het beste pensioen ter wereld! Lees in welk land men eerder met pensioen gaat, maar ook waar hard doorgewerkt wordt. 

Australië: 54,4

Het beste tref je het 'Down Under' waar de gemiddelde pensioenleeftijd op 54,4 jaar ligt. Mensen die voor 1952 zijn geboren mogen officieel stoppen op hun 65ste, maar daarna moet er langer worden doorgewerkt. Gradueel stijgt de officiële leeftijd tot 67 in 2023.  

Zuid-Afrika: 60

In Zuid-Afrika gaat met gemiddeld met 60 met pensioen. Er is geen officiële pensioenleeftijd. Werknemers moeten er zelf uitkomen met hun werkgevers.  

Frankrijk: 60,2

In Frankrijk is er een licht verschil tussen vrouwen en mannen wat betreft pensioenleeftijd. Vrouwen stoppen gemiddeld met 60,3; mannen met 60. Gemiddeld ligt dat lager dan de officiële leeftijd van 62 jaar. Ze hebben echter niet het recht om aan hun opgebouwde pensioengeld te komen tot hun 67ste. Zo probeert de overheid Fransen aan te sporen langer te blijven werken.  

België: 60,5

Officieel gaan onze zuiderburen op hun 65ste met pensioen, maar grotendeels wordt er eerder gestopt met werken. Ook zij zien echter de officiële pensioenleeftijd gradueel stijgen tot 67 in 2030. Maatregelen waar de Belgen tegen protesteren. 

Griekenland: 61

De Grieken mogen officieel op hun 67ste met pensioen. De realiteit is echter anders: gemiddeld gaat men met 61 met pensioen. De officiële leeftijd is met twee jaar gestegen voor mannen en met vijf voor vrouwen. In het hele land wordt fel geprotesteerd tegen deze maatregelen.  

Polen: 61,2

Tegen de moderne beweging van stijgende pensioenleeftijden in, verlaagt Polen ze juist. Waar mannen voorheen met 67 met pensioen gingen, mogen ze dat nu op hun 65ste. Vrouwen mogen dat al op hun 60ste. Het nieuwe officiële cijfer ligt dus wat realistischer bij het daadwerkelijke gemiddelde van 61,2. 

Italië: 61,7

Officieel ligt de leeftijd in Italië op 66 voor de mannen en 65 voor de vrouwen. De voorgaande regering besloot de pensioenleeftijd te verhogen tot 67, maar de nieuwe rechts-populistische coalitie lijkt daar van af te zien.  

Spanje: 62,4

Ook in Spanje wordt de pensioenleeftijd verhoogt van 65 naar 67 in 2027, maar gemiddeld gaat men met 62,4 met pensioen. De stijging van de pensioenleeftijd zorgt daar ook voor veel kritiek. Vakbonden zijn fel tegen. De overheid heeft vervolgens besloten dat 65 aangehouden mag worden mits er minimaal 38 jaar gewerkt is. 

Nederland: 62,9

Wij mogen officieel nog tot en met 2017 met 65 met pensioen, maar doen dat gemiddeld met 62,9. Onze pensioenleeftijd gaat in stappen omhoog vanaf 2013 naar 67 in 2021. Partijen als 50plus en PVV zijn en blijven fel tegenstander. 

Finland: 62,9

Finnen mogen met 65 met pensioen maar ze krijgen grote voordelen als ze doorwerken tot hun 68ste. Er is echter ook een wet die bepaalt dat op 63 er gestopt mag worden met werken, wat Finnen dus ook vooral lijken te doen. 

Duitsland: 63

Duitsers mogen officieel met pensioen vanaf hun 65ste maar de meerderheid stopt met 63. Mensen die voor 1947 zijn geboren mogen op hun 65ste achter de geraniums gaan zitten; geboren na 1964 betekent vanaf 67. Voorzien wordt echter dat de leeftijd gaat oplopen naar 69 om de vergrijzing van Duitsland aan te kunnen. 

Denemarken: 63,4

Ook de Denen gaan gradueel later met pensioen, van 65 nu naar 67 in 2025. Daarna wordt de leeftijd steeds bijgeschaafd aan de hand van de fluctuerende levensverwachting.  

Verenigd Koninkrijk: 63,9

In het VK gaat men ligt de leeftijd nog op 65, maar deze zal ook gradueel stijgen tot 66 in 2020 en tot 68 in 2037. Nu gaat men gemiddeld nog met 63,9 met pensioen. 

China: 64

In China lijkt men langer door te werken dan wettelijk verplicht is. Vrouwen mogen al met 50 met pensioen, waar mannen 10 jaar langer moeten doorwerken. Ze mogen aan hun pensioengeld zitten vanaf hun 55ste. Doordat Chinezen steeds langer doorwerken vindt de jeugd maar moeilijk een baan. De hoop is dus dat Chinezen er eerder de brui aan gaan geven. 

Zweden: 64,5

De Zweden kunnen vanaf hun 61ste aan hun opgebouwd pensioen komen, en mogen vanaf hun 65ste met pensioen. En dat cijfer gaat tegen de verhoudingen in Europa omlaag naar 64 in 2026. Dat cijfer lijkt dicht bij de werkelijkheid te liggen. 

Canada: 64,5

In Canada mag vanaf 65 jaar proportioneel aan het inkomen, aan het opgebouwde pensioengeld worden gezeten, op voorwaarde dat je 40 jaar in het land hebt gewoond. Het systeem is echter flexibel, waardoor je met 60 al met pensioen kunt gaan. Het betekent dan wel dat je gekort wordt op je pensioen. Het voornemen om de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 is echter tegengehouden door minister-president Trudeau.  

Argentinië: 64,5

Mannen mogen in Argentinië met 65 met pensioen, en vrouwen met 60. Het voorstel om mannen met 70 met pensioen te laten gaan en vrouwen met 63 heeft gewelddadige demonstraties opgeroepen afgelopen jaar. Toch is de hervorming erdoor. Hiermee hoopt president Macri de publieke kosten te verlagen en vertrouwen van buitenlandse investeerders te winnen. 

Zwitserland: 65

In Zwitserland ligt de gemiddelde leeftijd dat men met pensioen gaat exact op de officiële leeftijd. Vrouwen gaan doorgaans iets eerder met pensioen, waar mannen dat later doen. Er ligt een voorstel klaar om de leeftijd flexibel te maken, wat betekent dat wanneer je eerder met pensioen gaat je minder voordelen hebt dan wanneer je dat later doet. 

Roemenië: 65

Roemeense mannen mogen vanaf hun 65ste aan hun opgebouwde pensioen zitten, waar de vrouwen dat vijf jaar eerder mogen. De pensioenleeftijd is vanaf 2007 veranderd van 63 naar 65 met een vast aantal werkjaren van 35 jaar. De Roemenen worstelen echter met een hoge werkloosheid, een hoog emigratiecijfer en een golf van vervroegde pensioenen in de jaren 90. Hierdoor is het vinden van een gemiddeld budget lastig voor de overheid. 

Ierland: 66

Alle Ieren mogen vanaf hun 66ste aan hun opgebouwde pensioen komen, maar in realiteit gebeurt dit vaak later, zo met 67. De overheid heeft echter besloten de leeftijd te verhogen naar 68 in 2028. Het hoogste in de wereld. Voor ambtenaren zal dat nog hoger liggen, namelijk op 70.  

Verenigde Staten: 66

De gemiddelde leeftijd in de VS ligt op 66, maar de voorwaarden hangen af van de leeftijd van haar inwoners. Personen geboren voor 1938 mogen op hun 65ste met pensioen, maar ben je geboren na 1959, dan mag je vanaf je 67ste je pensioen beginnen. Doorgaans werken Amerikanen parttime door na hun 65ste. 

Portugal: 66,25

Gemiddeld gaan Portugese mannen pas op hun 69ste met pensioen, terwijl de vrouwen dit met 65 doen. Dat ligt aardig gelijk met het officiële cijfer van 66, wat zal stijgen naar 67 in 2029. De leeftijd is niet verhoogd in lijn van de hogere levensverwachting, maar om te voldoen aan de financiële hulp die het land in 2011 ontving.  

Turkije: 66,3

In Turkije ligt de officiële pensioenleeftijd op 65 voor mannen en op 64 voor vrouwen, maar de meerderheid van de Turken werkt langer door. Turken die eind jaren 70 zijn begonnen met bijdragen en minsten 25 jaar hebben gewerkt mogen al met 44 hun pensioen opnemen, indien ze dat wensen. 

Noorwegen: 67

In Noorwegen ligt de pensioenleeftijd al sinds de jaren 70 op 67. Die leeftijd is echter wel flexibel naar draagkracht. Noren mogen al op hun 62ste aan hun opgebouwde pensioen komen. Een verhoging is niet voorzien voor de toekomst. 

Nieuw-Zeeland: 67,4

Mannen en vrouwen in Nieuw-Zeeland werken overwegend langer door dan nodig. De officiële pensioenleeftijd ligt op 65,5. De regering voorziet dat dat cijfer zal stijgen tot 67 in 2030. Daar zullen ook nieuwe rechten bijkomen, zoals een publiek pensioen. 

Israël: 67,9

Mannen werken in Israël gemiddeld door tot hun 69ste, terwijl vrouwen dit tot hun 66,5ste doen. Dat ligt flink hoger dan de officiële pensioenleeftijd van respectievelijk 67 en 62. Harde werkers dus. 

IJsland: 68,5

Doordat IJslanders een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld hebben, moeten ze ook langer doorwerken. Tot hun 67ste. In realiteit ligt dat cijfer nog hoger en werken ze dus ook meer dan ze wettelijk hoeven. 

Japan: 69,5

Japanners werken langer door na hun zestigste, wat ook samenhangt met de hoge levensverwachtingen in dat land. Tussen 60 en 70 mogen ze aan hun pensioenpotje komen. Mannen stoppen vaak pas na hun 70ste, en vrouwen na hun 69ste.  

Mexico: 69,5

Hoewel de officiële leeftijd op 65 ligt, gaat men laat met pensioen in Mexico. De reden is dat Mexicanen minstens 24 jaar moeten hebben gewerkt voordat ze aan hun pensioen mogen komen. De realiteit is dat er veel aan seizoenswerk wordt gedaan en zodoende er te weinig wordt bijgedragen. 

Zuid-Korea: 72,1

De Zuid-Koreanen hebben de hoogste levensverwachting ter wereld en werken gemiddeld tot hun 72ste. Dat is 11 jaar meer dan verplicht wordt. Dat is niet alleen vanwege een hogere levensverwachting, maar ook door armoede onder 65-plussers. Soms moet er helaas doorgewerkt worden.

 
   « Meer Nieuws...