Veilig werken op hoogte

Werken op hoogte geeft een arbeidsrisico. Bedrijven zijn verplicht de arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Dit doet u met een zogenaamde ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E).

Waarom is het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s zo belangrijk? Omdat mensen het verschil maken! Zij zijn misschien wel het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Het is dus erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet wordtvan iedere werkgever in Nederland verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert. Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede ARBO RI&E. Hierin zijn alle bedrijfsrisico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht.

Wat is werken op hoogte?

Werken op hoogte komt in veel bedrijfstakken voor, waarbij ‘valgevaar’ behoort tot een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. We spreken al van werken op hoogte als een persoon op een ladder staat en de afstand tussen de grond/werkvloer en zijn of haar voeten 2,5 meter of meer is. Daarnaast zijn er volgens de wet nog twee andere omstandigheden die worden bestempeld als werken op hoogte: het uitvoeren van werkzaamheden op een dak van een gebouw wanneer iemand zich op minder dan 4 meter van de rand van het dak bevindt en wanneer iemand op minder dan 2,5 meter hoogte aan het werk is, maar op uitstekende delen kan vallen of in het verkeer terecht kan komen.

Doe de test!

Weet u of u dit aspect van Arbo onder controle heeft? Doe de test en krijg direct een rapportage met de uitslag.

Handboek: Veilig werken op hoogte, samenvatting

Werken op hoogte komt in veel bedrijfstakken voor, waarbij ‘valgevaar’ behoort tot een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Zoals te verwachten is steekt de bouwnijverheid hier met kop en schouders bovenuit. Maar ook andere branches kennen veiligheidsaspecten rond dit thema, omdat werken op hoogte ook in branches zoals de Grafimedia en Sign voorkomen. Je werkt al ‘op hoogte’ als je werkzaamheden verricht op een hoogte van 2,5 meter. In dit praktische naslagwerk met - als bijlagen - een aantal handige checklijsten, wordt het thema in duidelijke bewoording toegelicht. Na het bestuderen van dit handboek heeft de lezer voldoende basiskennis over veilig werken in algemene zin, maar vooral het veilig werken met betrekking tot het werken op hoogte. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn: oorzaken van vallen, wet- en regelgeving, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en voorlichting en instructies.

Specificaties handboek

Auteur en uitgever: Metaview; Nederlandstalig 37 pagina's; Prijs:  € 24,95

Bestellen/betalen

Bestellen is eenvoudig. Bel: 020 - 543 55 99 of stuur een email naar: info@metaview.nl Vult u de lege velden in en klik op ‘verzenden’. Vervolgens ontvangt u van ons direct een email met een bevestiging. U ontvangt van ons de factuur met Sepa machtiging voor automatische incasso. Indien u hiervan gebruik wilt maken stuurt u deze dan ingevuld en ondertekend retour aan info@metaview.nl . U kunt er ook voor kiezen om zelf de betaling aan ons over te maken. Vervolgens ontvangt u van ons uw bestelling. Bij een bestelling onder de € 50,- of wilt u artikelen apart laten versturen, dan rekenen we € 3,95 aan verzendkosten per verzendadres.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over werken op hoogte?
Neem dan contact met ons op of klik hier.