Veilig werken op hoogte

Werken op hoogte geeft een arbeidsrisico. Bedrijven zijn verplicht de arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Dit doet u met een zogenaamde ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E).

Waarom is het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s zo belangrijk? Omdat mensen het verschil maken! Zij zijn misschien wel het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Het is dus erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbowet wordtvan iedere werkgever in Nederland verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert. Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede ARBO RI&E. Hierin zijn alle bedrijfsrisico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht.

Wat is werken op hoogte?

Werken op hoogte komt in veel bedrijfstakken voor, waarbij ‘valgevaar’ behoort tot een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. We spreken al van werken op hoogte als een persoon op een ladder staat en de afstand tussen de grond/werkvloer en zijn of haar voeten 2,5 meter of meer is. Daarnaast zijn er volgens de wet nog twee andere omstandigheden die worden bestempeld als werken op hoogte: het uitvoeren van werkzaamheden op een dak van een gebouw wanneer iemand zich op minder dan 4 meter van de rand van het dak bevindt en wanneer iemand op minder dan 2,5 meter hoogte aan het werk is, maar op uitstekende delen kan vallen of in het verkeer terecht kan komen.

Doe de test!

Weet u of u dit aspect van Arbo onder controle heeft? Doe de test en krijg direct een rapportage met de uitslag.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over werken op hoogte?
Neem dan contact met ons op of klik hier.