Uw medewerkers en nieuwe competenties? 50% subsidie!

U  (of uw collega van P&O / HRM) weet misschien al: vanaf half november 2018 is het weer mogelijk ESF-subsidie aan te vragen voor projecten voor verbetering van de Duurzame Inzetbaarheid. U bespaart de helft van de kosten en wanneer u gebruik maakt van een van onze trainers en adviseurs heeft u een zeer hoge kans op toekenning van de subsidie.

Maar wat kan u er mee?

Volgens de subsidieverlener kunt u:

  •   Gezond en veilig werken verbeteren, waaronder terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag
  •   Een leercultuur bevorderen, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  •   Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, anticiperen op ambities en ontwikkelmogelijkheden en begeleiden naar ondernemerschap
  •   Bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Wat betekent dat in de praktijk voor u?

Die omschrijvingen zijn breed. Wat betekent dat in de praktijk voor u? U kent Metaview als praktische partner. Daarom hebben wij onze producten voor u getoetst aan de eisen van de subsidie. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijkheden.

  • Begeleiding op de werkvloer bij gezond en veilig werken.
  • Het zichtbaar maken van werkstress, ongewenst gedrag, bij medewerkers levende ambities en ervaring van ondersteuning bij kennis- en vaardighedenontwikkeling. Dit door een mix van coaching, begeleiding, en inzet van onze hulpmiddelen rondom MTO en BDI (Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid).
  • Duidelijk in kaart brengen welke mogelijkheden tot nieuwe functies er binnen het bedrijf zijn en zullen ontstaan, en wat de daarbij behorende competenties zullen zijn. Door coaching en begeleiding de vertaling van bedrijfsstrategie naar de benodigde leercultuur en –activiteiten. Metaview maakt het praktisch en levert naast stimuleren van de mens ook functieprofielen waarmee u op de lange termijn duidelijkheid borgt.
  • Inhoudelijke, eventueel persoonlijke, ondersteuning bij de ontwikkeling van niet-bedrijfsspecifieke kennis (bijvoorbeeld leiderschapsvaardigheden, communicatieve vaardigheden, algemene ICT kennis).
  • Het terugdringen van ongewenst gedrag én toepassing van kennis en vaardigheden rondom typen mensen. Door persoonlijke profiel analyse (PPA) en teamsessies wordt communicatie effectiever, minder belastend en leert men elkaars capaciteiten beter gebruiken
  •  Een prikkelende interactieve sessie over leren van elkaar, beter samenwerken, creëren van rust en gewenste communicatie en gedrag – de LEAN game.

Als u uit het bovenstaande iets herkent waar u behoefte aan heeft, dan nodigen wij u om direct contact met ons op te nemen: november komt al snel. Als u niets herkent maar wél weet dat u iets met de inzetbaarheid van uw mensen wil, neem dan contact op en wij gaan met u in overleg over wat mogelijk is.

 
   « Meer Nieuws...