Thrive stand van zaken

Metaview-partner Stivako is coordinator van een Europees project rond het in kaart brengen van de ontwikkelingen rond ondernemersvaardigheden. Een interessant gebied speciaal voor grafimedia bedrijven. Onlangs is een economisch vooruitzicht gepubliceerd door de banken (RABO en ABN AMRO) waarin wordt beschreven dat de kracht van de juiste ondernemersvaardigheden van doorslaggevend belang zijn om het bedrijf te continueren in de toekomst. Hieronder wordt kort de stand van zaken gegeven van dit project. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de projectwebsite: www.thriveproject.eu.

Recent vond een extra partnerbijeenkomst van het project Thrive! plaats in Schiphol-Rijk. Het centrale thema van de partnerbijeenkomst was research. Aan de orde kwamen onder andere:

  • Afronding van het desk research report "Hoe toekomstbestendig is de creatieve industrie?",
  • Diagnostische zelfevaluatie 'Gap-analyse': inhoud en tool,
  • Het onderzoek naar bedrijfsprofielen, ontwikkelingen in tijd en effect op ondernemerscompetenties.

De deskresearch van het rapport "Hoe toekomstbestendig is de creatieve industrie?" is bijna voltooid en het definitieve rapport zal op de project-website worden gepubliceerd. Met het ontwikkelen van het technische deel van de diagnostische scan wordt gestart en de inhoud van de diagnostische scan zal in de komende maanden worden ontwikkeld. Op de conferentie in mei 2018 zal een eerste prototype van de scan worden gepubliceerd. Het onderzoek naar bedrijfsprofielen en competenties is gestart. De tussenresultaten waren onderwerp van discussie. 

Doelen van het Thrive!-project

Het Thrive! -project heeft als centraal doel de (jonge) (vrouwelijke) ondernemers en bedrijven en hun werknemers in de creatieve sector te ondersteunen om een transformatie- en innovatieproces te doorlopen dat nodig is om in de huidige tijd als onderneming te overleven en om een bedrijf te worden met een duurzame businesscase. De projectresultaten zullen de relevante profielen zijn van de bedrijven in verschillende stadia van het groeipad van ontwikkeling van 2017 tot het jaar 2026. De kern van de bedrijfsprofielen bestaat uit de beschrijving van kerncompetenties en ondernemersvaardigheden die op managementniveau in het bedrijf aanwezig moeten zijn en de ondernemersvaardigheden op het niveau van de werknemers. Meer informatie? Bezoek de projectwebsite: www.thriveproject.eu.

Partners in het project:

  • Stivako, Nederland, een op de industrie gebaseerde onderwijsinstituut van opleiding en training op het gebied van management, marketing en duurzaamheid. Stivako is ook coordinator van dit project.
  • NYTA BV, Nederland, management en consultancy in educatieve en arbeidsmarktgerelateerde projecten.
  • Hill Top Consulting (Yorkshire) Ltd Verenigd Koninkrijk, adviseurs van brancheorganisaties, bedrijven en organisaties in het Verenigd Koninkrijk en Europa.
  • Bergische Universitat Wuppertal, Institut fur Systemforschung der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie, Germany.
  • Artevelde Hogeschool, Belgie, hoger beroepsonderwijs en -opleiding.
  • Fundacia Privada Industries Grafiques - Escola Antoni Alguera, Spanje, een in Barcelona gevestigde industriele MBO-school met nauwe banden met de Catalaanse werkgeversfederatie.
 
   « Meer Nieuws...