Staf Zekerheid Creatieve Industrie

Voor veel bedrijven is de tijd aangebroken om te investeren in de interne organisatie. Structuur en inzicht in bedrijfsrisico’s, klanteisen, faalkosten, klanttevredenheid, medewerkers motivatie, etcetera. Allemaal bekende gegevens voor een ondernemer, maar door gebrek aan tijd en prioriteit veelal gebaseerd op een ‘onderbuik gevoel’. Staf Zekerheid Creatieve Industrie is een concept waar uitgebalanceerde ondersteuning wordt geboden om de structuur aan te brengen in de belangrijkste verbeteringen.

Gericht op implementeren & continueren

Na de implementatie van een thema volgt altijd het onderhouden van een thema. Ieder thema, Arbo RI&E, Kwaliteit, Milieu, Energie (ISO), etcetera moet onderhouden worden om aan veranderende klanteisen en wet- en regelgeving te blijven voldoen. Staf Zekerheid Creatieve Industrie is opgebouwd uit diverse ‘deel-stappen’ bij zowel de implementatie als bij het continueren van een thema. Bijvoorbeeld jaarlijks uitvoeren van interne audits.

Balans in het gewenste advies

Doordat elk bedrijf anders is en anders aangestuurd wordt, beschikt Staf Zekerheid over 4 gradaties van de ondersteuning. Per stap en per thema kan gekozen worden uit 4 vooraf vastgestelde opties: van ‘optie 1: zelfwerkzaamheid’ tot ‘optie 4: maatwerkbegeleiding’. Bij een thema waar voldoende kennis van aanwezig is, zal minder ondersteuning nodig zijn dan bij een thema waar geen kennis (of tijd) beschikbaar voor is. Ook kan de behoefte aan ondersteuning anders zijn bij de implementatie dan bij het continueren van een thema.

Transparantie in het gekozen adviestraject

Afhankelijk van de gekozen optie (mate van ondersteuning van een adviseur) zal het bedrijf tijd danwel kosten moeten begroten. Bij de 1ste optie ‘zelfwerkzaamheid’ zijn de kosten beperkt door enkel de aanschaf van ondersteuningsmateriaal en zullen de interne uren de grootste investering zijn. Bij de 3de optie ‘Instructieadvies op locatie’ heeft het bedrijf vaak de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Voor iedere stap en iedere optie zijn vaste prijzen vastgesteld, waardoor u nooit achteraf met extra kosten wordt geconfronteerd. 

Staf Zekerheid Creatieve Industrie wordt toegepast op een groot aantal onderwerpen zoals het analyseren van bedrijfsrisico’s, analyseren van geldende wet- en regelgeving, afstemming van de in- en output van ieder proces, voldoen aan klanteisen rond voedselveilligheid, kwaliteit- en milieu management en het berekenen van de CO2  voetafdruk van uw bedrijf of een specifiek product. Maar ook het uitvoeren van interne audits voor diverse systemen zoals ISO 9001, ISO 14001.

 
   « Meer Nieuws...