Research rapport ontwikkelingen creatieve industrie gepubliceerd

De vraag: "Hoe ziet een bedrijf in de creatieve industrie er uit in 2026" staat centraal in het onderzoek naar ondernemerscompetenties dat op dit moment in het kader van het Thrive!-project wordt uitgevoerd. Echter in het onderzoek gaat het niet alleen over toekomstscenario’s maar vooral ook over de benodigde competenties van de managers en medewerkers die dan nodig zijn.

Thrive!, met als ondertitel “ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst in de creatieve industrie”, heeft als centrale doelstelling om (jonge) (vrouwelijke) ondernemers en bedrijven en hun werknemers in de creatieve sector, en in het bijzonder de grafische industrie, te stimuleren om door een transformatie- en innovatieproces te gaan en ze daarbij te ondersteunen. Opleidingsinstituut (en partner van Mataview) Stivako is project coordinator van dit Europese project.

Op dit moment is het concept research rapport gepubliceerd op de website: www.thriveproject.eu. Het resultaat van de research zijn bedrijfstyperingen van vijf verschillende bedrijfstypen in de verschillende stadia van ontwikkeling tot het jaar 2026. De kern van deze bedrijfsprofielen zal de beschrijving van kerncompetenties en ondernemersvaardigheden zijn, die aanwezig moeten zijn op bedrijfsniveau, op managementniveau en op het niveau van sleutelfunctionarissen. De vijf  bedrijfstypen zijn: grafimedia, sign & display, verpakkingsbedrijven met minder dan 50 werknemers, gaming & webdesign en digitale marketing bedrijven.

 
   « Meer Nieuws...