Privacywetgeving AVG, al geregeld?

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad. Maar na 3 jaar blijkt dat de meeste Nederlandse bedrijven nog altijd niet voldoen aan de AVG.

De AVG geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele EU. Hij heet in de EU: General Data Protection Regulation (GDPR). Door de AVG hebben bedrijven meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers (zoals klanten) hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. Je klant kan bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken.

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en het MKB.
De omvang van het bedrijf en de aard van de activiteiten bepalen welke AVG-maatregelen men neemt. Men krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een offerte, factuur, en (digitale) nieuwsbrief. Of door het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie. Daarnaast vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en een e-mailadres onder de wet. Ook als je als bedrijf niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens moet je ze als privacygevoelig behandelen.

Checken of je bedrijf aan de AVG voldoet?

Doe dan de AVG-scan. De scan en zelfverklaring voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een digitale scan, zodat u kunt voldoen aan de AVG. Tijdens het invullen van de scan ziet u direct waar u nog mogelijke verbeterpunten heeft. Of het blijkt dat u zaken in de praktijk al geregeld heeft maar dat nog duidelijker moet vastleggen. We geven u hieronder een voorbeeld (dat geldt voor deze online tool). Volgens de AVG, artikel 13, moet u wanneer u persoonsgegevens vastlegt – bijvoorbeeld via uw website/webshop - duidelijk communiceren voor welk doel u deze gebruikt en vastleggen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Bij deze scan en zelfverklaring AVG is het doel van de verzameling:

het voor u mogelijk maken een complete zelfverklaring op te stellen
het continueren van de digitale dienstverlening
analyse van de interesse voor het onderwerp en veel voorkomende aandachtspunten
uw gegevens opslaan zodat wij contact met u op kunnen nemen over onze verdere dienstverlening.

Interesse? Neem dan contact met ons op.

 
   « Meer Nieuws...