Pijnstillers verstrekken; mag dat?

Regelmatig krijgen we bij Metaview vragen van ondernemers, onder andere over Arbo en gezondheid. Vooral het onderwerp ‘ziekteverzuim’ is op dit moment een nogal ‘hot item’. De vraag die wij vorige week van een ondernemer gesteld kregen luidt als volgt: 

De vraag:

“Ik heb begrepen dat ik als werkgever geen medicijnen aan mijn werknemers mag verstrekken. Vallen daar ook pijnstillers zoals paracetamol onder? En als die wel verstrekt mogen worden, mag ik ze dan in de EHBO-doos bewaren?” Interessante vraag, waarvan het antwoord relevant is voor elke onderneming. Niet alleen in onze branche, maar geldend voor alle bedrijven in ons land. 

Het antwoord:

Als werkgever mag je geen medicijnen verstrekken aan je werknemers en pijnstillers horen niet thuis in de EHBO-koffer.
Dit antwoord behoeft natuurlijk wel enige toelichting om het beter te begrijpen en in de juiste context te kunnen plaatsen. 

De toelichting:

Je bent als werkgever verplicht om een EHBO-doos of EHBO-koffer te hebben om op die manier eerste hulp te kunnen faciliteren in je bedrijf. Echter, het toedienen van medicijnen valt niet onder het verlenen van eerste hulp. Je mag dus als werkgever geen medicijnen verstrekken. Sterker nog, dat is zelfs strafbaar! Stel dat een medewerker last krijgt van bijwerkingen of een allergische reactie, dan kan hij de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Medicijnen horen dan ook niet in een EHBO-koffer te zitten en alleen een arts kan medicijnen toedienen.

In de praktijk blijkt dat er in veel (productie)bedrijven een middel als paracetamol voorhanden is, bij de receptie bijvoorbeeld, op het secretariaat of op het Bedrijfskantoor. Als een medewerker zelf vraagt om een pijnstiller, dan ligt de verantwoordelijkheid om deze pijnstilling, bijvoorbeeld paracetamol, in te nemen volledig bij de medewerker zelf, omdat hij op dat moment zelf beslist of hij dit middel inneemt of niet. Zo heeft het bedrijf de paracetamol wel ‘in huis’ maar biedt het niet actief aan. Collega’s kunnen elkaar ook onderling een paracetamol geven als men zich niet lekker voelt.

In de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp kan men hier meer informatie over vinden. Deze zijn te downloaden van de website van het Oranje Kruis. Met betrekking tot het toedienen van medicijnen staat hierin vermeld:

“Behalve paracetamol verstrekt de eerstehulpverlener geen medicijnen. Verstrekken van paracetamol is volgens de bijsluiter en op aanwijzing van thuisarts.nl. Overige medicijnen worden alleen verstrekt in het kader van mantelzorg en aan de hand van een toestemmingsformulier en een door een bevoegd persoon ondertekende bekwaamheidsverklaring.”

 
   « Meer Nieuws...