Personeel

Onder de kop personeel vallen die onderdelen van het organisatiebeleid die direct betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Andere gebruikte termen voor personeelsbeleid zijn personeelsmanagement en humanresource(s)management.

Onze uitgaven op dit gebied:

Compleet Handboek Huishoudelijk reglement
Handboek Personeel