Partners

Metaview werkt nauw samen met diverse partners op het gebied van onderwijs en opleiding en certificering. Onze partners zijn:

Stivako

Stivako kan uw bedrijf helpen bij het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het management en de werknemers in de creatieve industrie. Zij bieden onderwijs, opleidingen en workshops op de volgende gebieden: marketing en sales, ondernemerschap, management, verbetering van de productie, kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. Website: www.stivako.nl

Stichting OCI

We werken samen met de Stichting Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie. OCI ondersteunt de belangen van werkgevers en werknemers in de creatieve industrie. De voornaamste speerpunten voor OCI zijn: het stimuleren van innovatie bij ondernemingen in bijvoorbeeld de grafimedia, vormgeving, fotofinishing en de sign-sector, etc., ontwikkelingen, opleiding en training, uitwisseling van kennis, afstemming en samenwerking tussen ondernemingen, sectoren en branches. Website: www.stichtingoci.org.