Ons advies

Metaview adviseert bedrijven op twee niveau's. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en u helpen bij de implementatie ervan:

Ontwikkelen van toekomstvisie en bedrijfsstrategie

Onze adviseur helpt het projectteam, bestaande uit directie en sleutelfiguren uit het bedrijf, bij het ontwikkelen van een toekomstvisie en de bepaling van de bedrijfsstrategie. Door de deelname van het projectteam ontstaat een grote mate van betrokkenheid, een uitgesproken en gedeelde visie en een overzichtelijk plan dat aansluit bij de praktijk. We maken dus geen adviesrapport voor de bureaulade.
Het projectteam leert bovendien op gestructureerde wijze een gezamenlijk strategisch plan op te stellen, zodat u het plan periodiek zelf kunt aanpassen.

Organisatie van mensen en middelen

Als de toekomstvisie en de strategie voor iedereen helder is, zorgt een adequate organisatie van mensen en middelen ervoor dat de plannen ook effectief gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor is allereerst een heldere organisatiestructuur nodig, met duidelijkheid over verantwoordelijkheden en resultaatgebieden voor elke afdeling.
Vervolgens beschrijft het projectteam voor elke functie de gewenste output. En daarmee raken we de kern van de verandering die gaat plaatsvinden: we bereiken effectiviteit door te sturen op resultaten, op output dus.
Dat betekent voor veel bedrijven een ingrijpende verandering. Daarom ligt de nadruk bij het implementatieproces op begeleiding van mensen en het realiseren van die ingrijpende verandering.

Resultaat.

Het gaat natuurlijk om het bereiken van resultaten. In dit geval een bestuurbare organisatie die weet waar ze heen gaat en mensen die gemotiveerd en vol vertrouwen resultaten boeken.

Zelf Scan 

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze Zelf Scans (www.zelfscan.eu) onderandere de Scan juridische risico’s te doen (via deze link).  Nadat  voor elke scan in kaart is gebracht waar verbeteringen gewenst zijn, kunnen  wij u met concrete middelen begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling, namelijk het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.