Mijn actieplan.nl

U heeftt MKB-klein of micro bedrijf of bent ZP'er. Veel ondernemers in kleinere bedrijven in de creatieve industrie hebben de focus bij de zaken van alledag. Nadenken over de toekost schiet er dan snel bij in. En de toekomst staat morgen al voor de deur! Wij kunnen u helpen bij het analyseren van interne en externe ontwikkelingen. Uw eigen betrokkenheid levert u meer kennis, meer creativiteit in de oplossingen op. Wij ondersteunen u en denken mee. Hiervoor hebben wij een methode ontwikkeld: mijnactieplan. U kunt ons bellen voor startmateriaal en vrijblijvend en zelfstandig een start maken met uw plan voor de toekomst. Ook kunt u ons betrekken bij uw plan. Wanneer u wilt en in de mate waaraan u behoefte heeft. Informatie gevend en bewust werkend naar een einddoel, uw nieuwe koers, samen met u en uw mensen zodat 'alle neuzen' in dezelfde richting wijzen.

Hulp bij uitvoering

Samen met de adviseur/deskundige ontwikkelt u, uw bedrijf op een praktische manier een missie (wat doen wij, wie zijn wij?), visie (waar gaan we naar toe?) en daarvan afgeleide doelstellingen. De ontwikkelingen in de omgeving en bij uw afnemers en concurrenten worden in kaart gebracht.

Vervolgens wordt gekeken naar de concrete consequenties voor:

  • Producten en diensten (uitbreiding en/of inkrimping producten en diensten, innovatie)
  • Personeel & organisatie (sociale Innovatie, uitbreiding personeel, opleiding, organisatiestructuur, slimmer werken, organisatiecultuur)
  • Marketing en verkoop (welke marketingstrategie, marketingplan, verkoopplan, communicatieplan)
  • Financiën (extra financiering, budgetten, kostenbeheersing, omzet, toegevoegde waarde)

Tenslotte wordt een actieplan opgesteld, met de te ondernemen stappen en activiteiten.

Direct aan de slag?

Wilt u toch meer informatie neem dan contact met ons op. Maak dan gebruik van het contact-formulier.