Metaview

Welkom bij Metaview. 

De missie van Metaview

Scherp & glashelder!
 

Wij zijn een adviesbureau gericht op ondernemers en bedrijven in de creatieve industrie. Onze adviseurs begeleiden directies en managers. Wij adviseren, signaleren mogelijkheden en zoeken naar oplossingen. Binnen de creatieve industrie focussen wij op media, vormgeving, reclame, gaming, internet, ICT en grafimedia.

Onze visie

Net als in veel andere sectoren zal ook de communicatiesector de komende jaren aan veel veranderingen onderhevig zijn. Schaalvergroting en innovaties zorgen voor drastische veranderingen in het productieproces en verschuiving van concurrentieposities. Daarnaast eisen klanten alleen nog maatwerk, echter wel voor dezelfde scherpe prijs. 

Al deze ontwikkelingen leiden tot een verhoogde dynamiek en complexiteit in de creatieve industrie en met name in de communicatiesector en stellen ondernemers voor steeds zwaardere uitdagingen. De ervaring en kennis van de specialisten gebundeld in Metaview is het antwoord op dit vraagstuk. Als persoonlijk bedrijfsadviseurs staan de adviseurs van Metaview aan de zijde van de ondernemer, zorgen zij voor advies op maat en optimale, adequate implementatie. Metaview streeft naar een duurzame relatie met haar klanten.

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Of het nu gaat om implementatie en onderhouden van een bepaalde ISO-norm, FSC, een ARBO RI&E of het (continu) invullen van een staffunctie binnen uw bedrijf. Elke optie is mogelijk. En dat via een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en eigen tijdsbesteding.

Meer informatie? Klik hier!

De Creatieve industrie in ontwikkeling

Voor meer informatie over de sector en ontwikkelingen daarbinnen vindt u hier!