Lean, wat is het precies?

Hoewel het al sinds de jaren '80 bestaat, is het nog vaak een ruim begrip. Hier leg ik de misvattingen en de kern van Lean in een notendop voor u uit. 

Misvattingen

Enkele misvattingen

Juiste opvatting over Lean

Lean wordt vaak gezien als een verbeterproject dat kortstondig langs komt waaien met een uitgebreid gereedschapskist met tools en technieken.

Lean is eerder een manier van denken en handelen zonder een specifiek einde. Eigenlijk stopt het bestaansrecht als het denken of handelen ernaar ook stopt.

Lean is dan ook geen kostenbesparingsprogramma, met ontslagrondes als gevolg.

Lean is eerder een hulpmiddel om kosten te reduceren en ruimte (tijd) te creeren voor meer kwaliteit.

Lean is alleen bestemd voor productie bedrijven en vooral voor de afdeling productie.

Lean is overal toepasbaar. Zowel in service organisaties als scholen, ziekenhuizen, gemeenten, banken als in logistieke bedrijven. Daarnaast is Lean diagonaal voor alle medewerkers in een organisatie geschikt. Van het vooruitplannen en doelen stellen op management niveau tot aan het melden en oplossen van knelpunten vanuit de gedreven medewerkers op de werkvloer.

Lean kost tijd en zorgt voor meer werkdruk

Lean bevordert juist slimmer en makkerlijker werken door alleen nog maar te doen wat echt nodig is.

 

De kern van Lean

Lean bestaat uit 5 principes die er gezamelijk voor zorgen dat men als organisatie slimmer en makkerlijker kan werken, tijd kan creeren en kwaliteit kan verbeteren. Hier zet ik de 5 principes op een rij.

1) Waarde

Bepaal wat waarde is. Wat zijn de wensen en behoeften van de klant.

Door dit vast te stellen, kan het bedrijf de neuzen dezelfde kant op zetten. 

2) Waardestroom

Principe 2 is vaststellen hoe de die waarde (zie principe 1) door de organisatie stroomt.

Door dit vast te stellen, krijgt een organisatie inzichtelijk welke dagelijkse handelingen nu wel of geen waarde heeft voor de klant. Waar zitten verspillingen en waar gaat het al goed. 

3) Flow

Als 3e principe staan we stil bij de Flow. Dat is de manier waarop de eerder genoemde waardestroom door een organisatie stroomt. Is dat met veel onderbrekingen of met knelpunten? Dit vertraagt alleen maar het proces om de klant te bedienen en dit resulteert in hogere kosten. 

4) Pull

Dit is vooralsnog overal toegepast binnen de Grafimedia branche, maar niet minder belangrijk. De focus bij dit principe ligt op 'pas producreren als de klant er om vraagt'. De branche kampt met veel ad-hoc orders met een korte doorlooptijd, dus daarbij heb ik nog weinig meegemaakt dat men alvast ging drukken voordat de klant er om heeft gevraagd. In andere branches gebeurd dit zeer zeker wel.

5) Streven naar perfectie

Om het effect van Lean te ervaren binnen een organisatie en er de vruchten van te plukken, dient men niet alleen processen te verbeteren, maar ook te borgen. De grootste winst zit in het in stand houden van verbeteringen en monitoren of de oplossing nog steeds bij de organisatie en de markt past. Zo niet, dan gelijk weer te handelen naar een oplossing die dat wel kan bieden.

 

Zoals ik al zei, dit is Lean in een notendop. In ieder geval spreekt het voor zich dat elke organisatie er bij gebaat is om Lean toe te passen. 

Wil je graag meer weten over Lean? Mail mij dan direct (a.schneider@dienstencentrum.com) of meld je aan voor een introductie cursus of voor een volledige interactieve opleiding - ook in-company mogelijk. 

Anne Schneider, Lean expert en adviseur 

 
   « Meer Nieuws...