Kwaliteit, ARBO en Milieu

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn zaken die in elke organisatie voorkomen. Bij kwaliteit wordt ernaar gestreeftnaar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie te verwezelijken. Arbeidsomstandigheden zijn het fysieke, sociale en psychologische klimaat waarin wordt gewerkt. Milieu is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn. In een organisatie of bedrijf gaat het veelal over het beheersen of verminderen van scxhadelijke stoffen naar de omgeving.

Metabookstore biedt verschillende titels aan op dit terrein.

Handboek: Veilig werken op hoogte
Milieucoordinator