Hoe toekomst-bestendig is jouw bedrijf?

Dat COVID-19 een enorme impact heeft (gehad) op het bedrijfsleven, dat weet iedereen inmiddels. Heel veel bedrijven en ondernemers hebben de druk en impact zelf ervaren.

Ofwel met betrekking tot de financiële gezondheid en dus continuïteit van het bedrijf, of het anders inrichten van werk en processen. In een korte periode zijn we er massaal in geslaagd om te ‘omdenken’ en te ‘omwerken’ want elk nadeel heeft, ook hier en nu, zijn voordeel: We reizen minder, dus minder files, werken waar mogelijk meer thuis, vergaderen via Skype of Zoom. De pandemie lijkt zo op diverse organisatie- en milieuvraagstukken antwoord te geven. 

Wendbaarheid en toekomstbestendigheid

Maar hoe lang houdt jouw bedrijf dat vol en hoe voorbereid ben je op de toekomst? Nieuwe trends, onverwachte ontwikkelingen en nieuwe technologieën vragen veel van anticipatiekracht en lenigheid. Als bedrijf moet je je flexibel, wendbaar en veerkrachtig opstellen. Om succesvol te zijn is wendbaarheid, het kunnen meebewegen, steeds meer de norm geworden bij het inspelen op veranderingen. Want dat is de enige constante factor van deze tijd: verandering. De komende decennia zullen de mate van en de snelheid, waarmee wordt ingespeeld op een veranderende omgeving en kennisontwikkeling die daarbij hoort, alleen maar belangrijker worden. Ondernemers zullen hier op moeten anticiperen als zij mee willen gaan met de tijd.  Bij toekomstbestendigheid gaat het niet alleen om het voorbereiden van je bedrijf op de toekomst door de processen anders te organiseren of anders te gaan werken, maar ook je mensen moeten mee veranderen. Kennis die medewerkers nu hebben, zal over 5 jaar wellicht minder belangrijk zijn. Hun toekomstbestendigheid is dus net zo belangrijk. Toekomstbestendigheid is dus in de breedste zin van het woord: ervoor zorgen dat de onderneming om kan gaan met alle veranderingen die de toekomst gaat brengen en de mate waarin zij bedreigingen kan ombuiten naar kansen en successen.

Toets

Hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf en je medewerkers? Met de kennis van nu heb je jezelf misschien deze vraag al gesteld. Om je verder te helpen is er nu een gratis scan beschikbaar: de Toekomstbestendigheidstoets. Deze bestaat uit een korte vragenlijst met een stukje advies en is bedoeld voor ondernemers om de toekomstbestendigheid te meten van hun bedrijf en haar werknemers. 

Ga naar www.zelfscan.eu en krijg in 10 minuten meer inzicht in jouw situatie om zo gerichter aan de toekomst te kunnen werken. 

Heb je vragen, neem dan contact op met Metaview 020 5435699 of mail naar info@metaview.nl.

 
   « Meer Nieuws...