Heeft u ook al zo'n brief gehad?

Ondernemers en bedrijven ontvangen steeds vaker een brief  en nota van een advocaat die de belangen van auteursrechtorganisaties behartigt. Deze organisaties professionaliseren en de software wordt steeds intelligenter om ongeoorloofd gebruik, dus zonder toestemming of betaling, van beelden of ander materiaal dat gepresenteerd wordt op het internet te controleren. Dus even een plaatje dat niet van jou is op de eigen website zetten, in een PDF opnemen en die publiceren of illustraties of foto’s in een presentatie plakken kan dus grote gevolgen hebben. Maar ja, in deze tijd van “gratis”, iedereen doet het toch ook, neemt de kans op ontdekking toe.

Waarom mag dit “gratis” gebruik dan niet zomaar?

Beelden worden bescherm door de auteurswet. In deze wet staat het als volgt omschreven: “Auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Het auteursrecht op “werk”, zoals cartoons, illustraties, foto’s etc.,  behoort bij de maker ervan vanaf het moment dat hij het werk heeft gemaakt. Voor het verkrijgen van het auteursrecht hoef je niets te doen, het ontstaat bij het scheppen van het werk. Dus als je een illustratie of een foto maakt, heb je daar automatisch auteursrecht op. Jij alleen mag zelf beslissen wat ermee gebeurt. Anderen mogen op basis van de auteurswet niet zomaar zonder jouw toestemming dit werk openbaar maken of verveelvoudigen.

Auteursrecht geldt niet alleen voor foto’s maar bijvoorbeeld ook voor teksten. Kijk dus uit als je zonder bronvermelding een tekst kopieert en deze op het internet plaatst. Google en anderen scannen voortdurend met robots het internet. Gekopieerde teksten kunnen door hen niet worden getoond in de zoekresultaten, pagina’s kunnen worden verwijderd of de website kan een lage status krijgen waardoor deze enorm zakt in de ranking bij zoekresultaten.

Waarom doen we zo moeilijk?

Iedereen doet het toch, een plaatje van het internet gebruiken? Stelen van een ander is niet eerlijk. Een rechthebbende heeft haar of zijn creativiteit, vakmanschap én tijd in een werk gestoken. Nog even los van  gemaakte kosten voor materiaal, werkruimte etc. Het is wel vervelend en ook wel schrikken maar wel terecht als je een factuur in de bus krijgt. Bij de hoogte van de factuur die de organisatie of haar advocaat stuurt om genoegdoening te krijgen voor het gebruik van materiaal, kun je misschien vraagtekens plaatsen. Neem dan ook altijd contact op met de verzender van de factuur om te overleggen.

Voorkomen is beter dan genezen

Ontwerp je een website, een brochure, een presentatie of rapport gebruik dan vanaf het rechtenvrij materiaal of foto’s, illustraties etc. die je gekocht hebt of zelf gemaakt. Maak ook je eigen teksten. Dan kun je later niet in de problemen komen.

 
   « Meer Nieuws...