Handboek Huishoudelijk reglement voor kleine(re) bedrijven

De wereld verandert, uw bedrijf verandert, wet- en regelgeving verandert. In het kader van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het van belang om sommige zaken en afspraken te regelen. Dat kan in een bedrijfseigen huishoudelijk reglement. Het complete Handboek Huishoudelijk Reglement kan u helpen er een op te stellen.

Veel afspraken die u met uw personeel maakt, hoeven niet per se in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Sommige zaken kunt u ook algemeen regelen. In het bedrijfsreglement kunt u deze afspraken vastleggen. Het betreft veelal praktische zaken, die bevorderlijk zijn voor een prettige samenwerking in het bedrijf. Zo zijn er een aantal regels die voor alle werknemers gelden en die bedoeld zijn om de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf goed, ordelijk en soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften, rookbeleid en veiligheid.

Veel voordelen

Sommige zaken bent u bij wet verplicht te melden, andere zaken behoren tot ‘goed werkgeverschap’. Maar ook zaken op het gebied van ‘ongewenst gedrag’ (waaronder seksuele intimidatie, pesten en geweld), spelregels rondom ziekte, gedragscodes voor het gebruik van internet, hard- en software, (mobiele) telefonie. Kortom: alles wat u nodig heeft om de noodzakelijke regels en afspraken in uw organisatie te formaliseren. Dit schept niet alleen duidelijkheid binnen uw organisatie, maar door een juiste toepassing van dit reglement kunnen bedrijfsrisico’s verminderd worden, onnodige problemen of conflictsituaties voorkomen worden en oorzaken voor verzuim verkleind worden.

Hoe werkt het?

Het reglement is een Word-document met leeswijzer, praktische werkinstructies en blauwdrukmateriaal per onderwerp. Waar nodig staat gemarkeerd waar u iets moet in of aanvullen om het op uw situatie af te stemmen (uw bedrijfsnaam bijvoorbeeld).

Heeft u zelf geen tijd om het document gebruiksklaar te maken voor uw bedrijf? Dan kunnen wij u dat natuurlijk uit handen nemen.

 

Onderwerpen

  • Algemene informatie
  • Arbobeleid
  • Communicatie
  • Gedragsregels
  • Regelingen
  • Voorzieningen personeel

 

Specificaties

Uitgever: Dienstencentrum

Nederlandstalig 50 pagina's

Verschijningsjaar: 2019

Prijs: € 495,-

 

Betaling

Binnen 1 werkdag ontvangt u van ons de factuur met Sepa machtiging voor automatische incasso. Indien u hiervan gebruik wilt maken stuurt u deze dan ingevuld en ondertekend retour aan info@metaview.nl . U kunt er ook voor kiezen om zelf de betaling aan ons over te maken. Vervolgens ontvangt u van ons uw bestelling.

 

Financieel management
€ 45.00

Dit boek kan worden gebruikt als vervolg op de cursus (boek) Kostprijsbepaling. In het boek Kostprijsbepaling hebben we ons uitgebreid beziggehouden gehouden met het berekenen van kostprijstarieven. Daarbij moesten we ervoor zorgen dat uiteindelijk alle kosten in de kostprijs terechtkwamen.

Handboek Personeel
€ 99.00

Het Handboek Personeel voor de Grafimedia branche kan een praktische hulp voor u zijn. Het bespaart u tijd, omdat de vele aspecten van personeelszorg op een praktische manier beschreven zijn, waarbij per onderdeel de branche specifieke aspecten voor u op een rijtje zijn gezet. Een belangrijke doelstelling van personeelszorg is ervoor te zorgen dat er een goede verhouding bestaat tussen de inzet van uw medewerkers en het bereiken van de bedrijfsdoelen. In het Handboek Personeel voor de Grafimedia branche worden de diverse instrumenten van personeelszorg behandeld.

Handboek Sociale Media
€ 45.00

In dit handboek gaan we in op alle aspecten van Sociale Media Marketing en verwijzen we graag door naar de vele voorbeelden op het internet die ongetwijfeld over twee jaar weer heel anders zullen zijn dan nu.

Handboek: Veilig werken op hoogte
€ 24.95

In dit praktische naslagwerk met - als bijlagen - een aantal handige checklijsten, wordt het thema in duidelijke bewoording toegelicht. Na het bestuderen van dit handboek heeft de lezer voldoende basiskennis over veilig werken in algemene zin, maar vooral het veilig werken met betrekking tot het werken op hoogte.

Handboek Huishoudelijk Reglement
€ 495.00

xxx

Ik wil nu echt aan de slag met Marketing
€ 24.95

Overzicht, inzicht en praktijk van offline en online marketing. Wat daar allemaal voor nodig is en wat je daarvoor moet weten, lees je in dit boek. Hiermee willen de auteurs de drempels verlagen voor iedereen die beroepsmatig meer met marketing wil gaan doen. Zij doen dat door praktische handreikingen te geven, de soms “onbegrijpelijke” vaktaal uit te leggen, door inzicht en overzicht te geven en door de voorbeelden en tips.

Kostprijsbepaling
€ 45.00

Om een product te maken heeft een bedrijf productiemiddelen nodig, deze kosten geld. De klanten moeten het product betalen en willen liefst van te voren weten wat het hen gaat kosten om het product door het bedrijf (of ander bedrijf) te laten maken.

Milieucoordinator
€ 99.00

De milieucoördinator kan met behulp van dit handboek een start maken met het opzetten en invoeren van een bedrijfseigen milieuzorgsysteem, wat moet leiden tot een betere uitgangspositie van het bedrijf voor nu en in de toekomst. 

Ondernemen in de print- en online media
€ 45.00

Het boek Ondernemen in de print- en online media geeft een compleet overzicht van de ontwikkelingen in print- en online media. Het rapport gaat uitvoerig in op vragen van ondernemers. Welke nieuwe toepassingen maken kans? Welke technologische ontwikkelingen zijn voor ondernemingen belangrijk? Hoe vertaal ik de ontwikkelingen naar mijn onderneming?