Groepsadvisering en -certificering

Speciaal voor kleine bedrijven

Groepadvisering en -certificering is ontwikkeld om ook kleinere bedrijven binnen de creatieve sector een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen. Groepsadvisering en -certificering is geschikt voor bedrijven met een maximaal aantal werkzame personen (meestal geldt een maximale bedrijfsgrootte van 25 werkzame personen).

Waarom groepsadvisering en -certificering?

Door de snel veranderende marktomstandigheden neemt het belang voor ondernemers toe om steeds verder te professionaliseren. Dit wordt niet alleen vanuit bedrijfseconomische achtergronden gestuurd (kostenbeheersing), maar ook vanuit de toenemende eisen van klanten. Ook klanten van onze branche zullen op enig moment geconfronteerd worden met hun klanteisen, die steeds vaker gaan over Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op dit moment is het heel gangbaar dat diverse certificaten geëist worden bij openbare aanbestedingen of tenders. De ontwikkeling door de Rijksoverheid van de Criteria voor Duurzame Inkoop is hiervan een bekend voorbeeld. Kortom: ook voor MKB-ondernemers wordt het steeds belangrijker om zich verder te onderscheiden van hun concurrenten. Het hebben van certificaten is hierbij een van de bekendste voorbeelden.

Belangrijke voordelen

Uw Metaview groepsmanager treedt op als uw groepscoördinator (en dus ook de externe KAM-coördinator van uw bedrijf) en zal samen met u op basis van zijn deskundigheid vaststellen of uw systeem (nog steeds) voldoet aan de certificatiecriteria. Tijdens de ‘interne controle’ van uw systeem (uw interne audit) door Metaview, krijgt u - in tegenstelling tot individuele certificeringen - namelijk ook direct praktische hulp en verbeteradviezen en worden wijzigingen in de norm en/of wet en regelgeving bijna altijd direct bij u doorgevoerd. Tevens krijgt u nieuw blauwdrukmateriaal als er belangrijke zaken zijn gewijzigd. Afhankelijk van de door u gekozen certificatietrajecten krijgt u combinatiekortingen van ons aangeboden. Hiermee wordt het voor u voordeliger om te kiezen voor meer dan een certificaat.

De controle

De groepsmanager wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door de certificeerder, SKH, SCGM of SCCI (al naar gelang van het type certificaat). Bovendien voert de certificeerder steekproefsgewijs controlebezoeken uit bij bedrijven uit de groep waartoe u behoort. Bij voldoende resultaat ontvangt u een Metaview-groepscertificaat. 

Aanbod

Metaview is het aanbod aan groepscertificaten aan het uitbreiden op basis van de behoefte in de markt. Zo bieden wij momenteel  groepscertificaten aan onder de thema's: Gezond Ondernemen, Duurzaam Produceren en Excellent Presteren:

  • ARBO RI&E
  • Milieu (ISO 14001)
  • ClimateCalc Basic
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (Duurzaam Inkopen)
  • FSC®
  • Kwaliteit (ISO 9001)
  • Colormanagement (ISO 12647)
  • MVO (niveau I en II)

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.