Financiele uitgaven

Metabookstore heeft enkele uitgaven op financiël terrein. Financieel management is lange tijd het vakgebied geweest van boekhouders, controllers en accountants. Managers lieten dit specialisme graag aan hen over.
De dynamische omgevingen waarin organisaties zich tegenwoordig bevinden, vragen echter een sterke betrokkenheid van managers. Bedrijven breiden uit, fuseren, verkopen bedrijfsonderdelen en bewegen zich op nieuwe markten. Strategisch beleid en financieel beleid staan hierdoor niet langer los van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Titels:

Kostprijsbepaling
Financieel management