Energie

Energiezorg zal in de aankomende jaren echt meer op de directietafel van ondernemingen moeten komen. Want de perceptie rond het thema “energiemanagement” in relatie tot andere bedrijfskundige aspecten is nog ver te zoeken binnen de sector. Als je de mensen op de man af vraagt of zij hun steentje willen bijdragen aan een schonere toekomst, zegt iedereen volmondig JA. Ook ondernemers binnen de grafimediasector. De vraag voor hen is alleen: Hoe dan? Simpel: door de CO2-uitstoot van het bedrijf te verlagen. Dat kan op verschillende manieren, maar één daarvan is het reduceren van het energieverbruik. En dat wordt door veel ondernemers nog in onvoldoende mate gezien. Kennis over energiereductie-maatregelen ontbreekt en de ondernemers zien geen relatie tussen energiezorg en kwaliteitsaspecten, kostenbesparingen en de kracht van groene marketing.

Waar ondersteunen wij?

Metaview kan u op verschillende manieren ondersteunen met betrekking tot energiebeleid en uitvoering binnen uw onderneming:

  • Informatieplicht Energie
  • Energie RI&E
  • ISO 50001
  • CO2-reductie (idem als bij Milieuzorg)
  • Opleiding Energiecoördinator, kijk bij opleidingen op de website van Stivako.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.

Kennisplatform Energie

Metaview heeft samen met haar partner Dienstencentrum het Kennisplatform Energie Creatieve Industrie ontwikkeld omdat er in 2019 het nodige gaat veranderen in de sector: bedrijven moeten zich namelijk bezig gaan houden met hun energiebeleid. Het Energiebeleid is door minister Wiebes radicaal omgegooid, met nieuwe wetgeving en sancties voor achterblijvers tot gevolg. Energie is hét item van 2019. Om bedrijven te helpen te voldoen aan de eisen van de overheid, heeft het Dienstencentrum met Metaview voor de sector een adviestraject vormgegeven en een Quicksan Energie ontwikkeld. 

Bedrijven uit de Creatieve Industrie kunnen op het  Kennisplatform Energie Creatieve Industrie terecht: https://www.creatieve-energie.info/.