Duurzaamheid

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. Zo ook de creatieve industrie.

Het proces van creatie in een onderneming in de creatieve industrie verschilt sterk per bedrijfstype. In design is dit anders dan bij een mediabedrijf of bij gaming. Wat de processen gemeen hebben is het op opdracht of order ontwikkelen en produceren. Dit stelt specifieke eisen aan de organisatie en kent snelle veranderingen in technologie en bij de opdrachtgever onder andere op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de inrichting en besturing van dit productieproces.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Duurzame productie’ kan Metaview uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • LEAN werken: dit is een aanpak dkwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren. Van onder andere het verminderen van faalkosten, door effectiever mer klachten (registraties) om te gaan, klanttevredenheidsonderzoeken en het efficiënt inrichten van de processtroom.
  • Energie: de klimaatverandering dwingt huishoudens en bedrijven onders met energie om te gaan. Wettelijke maatrregelen eisen dat bedrijven jaarlijks een overzicht geven van de genomen en te nemen maatregelen.
  • CO2 reductie: uw klanten gaan in toenemende mate vragen wat de CO2 waarde is van het product dat of de dienst die zij kopen. Dus ook van communicatieproducten. Door uw CO2 voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf en het te produceren product is.

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.