Duurzaamheid

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. Zo ook de creatieve industrie.

Het proces van creatie in een onderneming in de creatieve industrie verschilt sterk per bedrijfstype. In design is dit anders dan bij een mediabedrijf of bij gaming. Wat de processen gemeen hebben is het op opdracht of order ontwikkelen en produceren. Dit stelt specifieke eisen aan de organisatie en kent snelle veranderingen in technologie en bij de opdrachtgever onder andere op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de inrichting en besturing van dit productieproces.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Duurzame productie’ kan Metaview uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Milieu, FSC®  en PEFC: door de zorg voor het milieu op een systematische wijze binnen het bedrijf te regelen draagt u direct bij aan het behalen van de doelstellingen om het milieu te sparen.
  • Energie: de klimaatverandering dwingt huishoudens en bedrijven onders met energie om te gaan. Wettelijke maatrregelen eisen dat bedrijven jaarlijks een overzicht geven van de genomen en te nemen maatregelen.
  • CO2 reductie: uw klanten gaan in toenemende mate vragen wat de CO2 waarde is van het product dat of de dienst die zij kopen. Dus ook van communicatieproducten. Door uw CO2 voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf en het te produceren product is.
  • Duurzaam Inkopen: is door de Rijksoverheid in het leven geroepen, omdat wij meer duurzaam moeten omgaan met alles wat wij doen en verbruiken. Duurzaam inkopen is eigenlijk heel simpel uit te leggen: op een zo duurzaam mogelijke manier uw spullen inkopen.
  • Groepsadvisering en -certificering: is opgestart om ook kleinere bedrijven binnen de bedrijfstak een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen op het gebied van arbo, milieu,  CO2, duurzaam inkopen, kwaliteit en FSC. 
  • LEAN en kwaliteit: dit zijn managementsystemen om de kwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren. Van onder andere het verminderen van faalkosten, klachtenregistraties, klanttevredenheidsonderzoeken en het efficiënt inrichten van de processtroom.

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.