Directie en medewerkers van Metaview wensen u een ondernemend 2018!

Wat de economie betreft: er is weer groei en die zet zich volgens het CPB in 2018 ook voort. Nederlandse ondernemers zijn positief over het economisch klimaat, verwachten meer investeringen te gaan doen en hebben een positieve omzetverwachting. Steeds minder bedrijven ervaren belemmeringen voor groei.

Verandering

Het speelveld van de creatieve professional is de gehele samenleving. In deze tijd,  waarin transities in de maatschappij gaande zijn, verandert de manier waarop  de professional werkt en samenwerkt. De rol van de creatieve professional is meer fluïde dan voorheen. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van de  onderbouwing van ontwikkelde interventies en neemt de complexiteit van  vraagstukken en oplossingen toe. Om de creatieve professional hierin te  ondersteunen, is samenwerking tussen de bedrijven in de diverse sectoren van de creatieve industrie cruciaal.

De creatieve industrie is een sector die economische waarde creëert door technologie te verbinden aan de waarden en belangen van mens en maatschappij.  Voor u en uw bedrijf gaan er dus kansen ontstaan om in te spelen op de behoeften bij uw klanten of prospects. Dit zal niet vanzelf gaan. Het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch ligt de winst en continuïteit van uw bedrijf bij het behalen van succes in de front-office. Kunt u uw klanten overtuigen?  Biedt u innovatieve nieuwe oplossingen? Heeft uw bedrijf meerwaarde?

2018 biedt nieuwe kansen. Dus laten wij de schouders eronder zetten en aanpakken. En weer hele mooie en passende communicatieoplossingen ontwikkelen en produceren voor de klanten van onze industrie.

 
   « Meer Nieuws...