Creatieve sector sleutel tot herstel Europese economie

Een nieuwe studie, Rebuilding Europe: de culturele en creatieve economie voor en na COVID-19, brengt Europa's bloeiende culturele en creatieve economie vóór de pandemie in kaart, en de duizelingwekkende gevolgen van de beperkende maatregelen tijdens en erna. Het onderzoek bevat ook een reeks aanbevelingen om de creatieve industrie optimaal te kunnen laten bijdragen aan het herstel van de Europese economie.

De Europese creatieve sector:

  • staat voor twee keer zo veel werkgelegenheid als de telecom en automotive sector bij elkaar
  • groeit sneller dan het EU gemiddelde
  • draagt 4,4% bij aan het Europese GDP
  • is zwaarder getroffen door de pandemie dan toerisme
  • mits afdoende ondersteund, kan de sleutel zijn tot het Europese herstel

In 2019 vertegenwoordigden de sector 4,4% van het BBP van de EU in termen van omzet, met een jaaromzet van 643 miljard euro en een totale toegevoegde waarde van 253 miljard euro. De creatieve industrie was met meer dan 7,6 miljoen werkende ook een van Europa's toonaangevende banenaanbieders, meer dan acht keer zoveel als in de telecommunicatie-industrie.

De onderzochte subsectoren: Advertising; Architecture; Audiovisual; Books; Music; Newspapers and magazines; Performing arts; Radio en Video games

De creatieve industrie groeide sneller (+ 2,6% per jaar sinds 2013) dan het EU-gemiddelde (+ 2%) en vertegenwoordigden een handelsoverschot van € 8,6 miljard in 2017 (de meest recente cijfers) - wat de status van de EU als culturele grootmacht in de wereldeconomie onderstreept. De creatieve economie kwam ook gunstig uit in termen van technologische innovatie, genderdiversiteit en werkgelegenheid van jongeren.

Gezien de belangrijke bijdrage van de sector aan de economie als geheel en het potentieel ervan om de EU uit de crisis te halen, concludeert de studie dat de creatieve sector centraal moet staan ​​bij de Europese herstelinspanningen en wordt een drieledige aanpak aanbevolen: "financiering, empowerment, leverage'. Het beveelt massale overheidsfinanciering en het bevorderen van particuliere investeringen aan, een solide wettelijk kader nodig om de creatieve economie nieuw leven in te blazen en haar groei op lange termijn veilig te stellen, en om de 'soft power' van de creatieve industrie en individueel creatief talent te benutten om maatschappelijke vooruitgang te stimuleren.

Download hier het rapport (NL).

 
   « Meer Nieuws...