Circulaire economie, we zijn op weg!

In haar plannen gaat de overheid er vanuit dater in 2050 geen afval meer in Nederland is. De economie zal dan volledig circulair draaien. Dit gebeurt niet alleen bij ons in Nederland maar wereldwijd zijn er al veranderingen op dit gebied aan de gang. Er ontstaan nieuwe markten en nieuwe manieren van ontwerpen en produceren. Re-use, re-design en re-cycle zijn de sleutelwoorden in de circulaire economie.
Het winnen en verbruiken van primaire grondstoffen zoals mineralen, metalen en fossiel, schaadt het milieu. Bovendien raken deze grondstoffen op en wil Nederland qua grondstofvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Het doel: volledig circulair in 2050. In 2030 wil Nederland op de helft zijn van de overgang naar een circulaire economie. Dat betekent 50% minder grondstoffen gebruiken. Nog een hele weg te gaan!

Deze overgang biedt kansen voor ondernemers. Door bij nieuwe producten en diensten circulair denken en ontwerpen als startpunt te nemen, door bestaande business te verduurzamen en van afval een grondstof te maken. Voordelen van circulair ondernemen:

  • Minder grondstofgebruik en minder afval betekent minder kosten.
  • De vraag naar diensten neemt toe, zoals reparatie en uitlenen en in plaats van verkopen.
  • Nederland staat aan het begin van de omslag naar een circulaire economie. Er is dus veel ruimte voor pioniers en een grote vraag naar slimme oplossingen.

Eind 2020 hebben studenten van de VU in het kader van hun afstuderen een onderzoek gedaan naar circulair ondernemen in de creatieve industrie. Wilt u het lezen? Klik hier.

 

 

 
   « Meer Nieuws...