Bezig met toekomstplannen?

De technologische ontwikkelingen voor de komende jaren!  Als je een bedrijf hebt behoor je ook met de toekomst ervan bezig te zijn. Het is verstandig om na te denken wel scenario voor jouw bedrijf gaat gelden.

Op een bedrijf komen ontwikkelingen af die je wel beïnvloeden maar waar je zelf geen invloed hebt. Een van die velden waarbinnen ontwikkelingen zich afspelen is de "Technologie". Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op technologie terrein voor de komende jaren:

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Computers worden steeds slimmer en vragen nieuwe competenties van de mens. We komen nu in de fase waarin deze ontwikkeling gaat versnellen.

Data is de nieuwe goudmijn: het beschikken over data van consumenten/afnemers is goud waard. De digitalisering van de maatschappij  resulteert in een enorme groei aan data die wordt gegeneerd en gebruikt kan worden, bijvoorbeeld om koopgedrag en behoeften van klanten te voorspellen.

Mens en technologie "kruipen naar elkaar toe": de technologie gaat zich steeds meer aanpassen aan de mens. Er ontstaat een toenemende vraag naar natuurlijke interactie tussen mens en machine (o.a. robotica). Mensen zullen in toenemende mate technologie in hun leven integreren, met als doel informatie over zichzelf te verzamelen en hiervan te leren.

Kunstmatige intelligentie neemt het werk van mensen over: computertechnologie wordt steeds slimmer en zal routinematige taken van de mens gaan overnemen. Zowel in het privéleven als in het werk. Denk hierbij o.a. aan de zelfrijdende auto of beroepen die op termijn uitsterven zoals dat van de secretaresse, de taxichauffeur, de boekhouder.

Nieuwe software platvormen: zoals de technologie achter Bitcoin biedt mogelijkheden om afspraken tussen partijen efficiënt en betrouwbaar te laten verlopen. Grote ondernemingen investeren in deze technologie.

Internet of things: een netwerk aan online sensoren dat kan worden ingezet voor data-collectie, monitoring, besluitvorming, procesoptimalisatie en preventie zal zich ontwikkelen. In 2025 wordt verwacht dat er 1 triljoen apparaten aan het net verbonden zijn.

Weareables: het aantal gebruikers met een weareable (smartphone, tablets, horloge, bril ect.) zal verder toe blijven nemen. Deze tools krijgen de rol van persoonlijke assistent van de gebruiker.

3-D Printing: deze printtechnologie gaan qua toepassingen en gebruik aan populariteit winnen. Nieuwe toepassingen, zullen ontstaan zoals het printen van organen, technische materialen, voedsel etc. Nieuwe toepassingen ervan komen op de markt.

Virtual reality en augmented reality: Virtual reality bootst kunstmatig zintuiglijke ervaring na, op het gebied van zicht, geluid en gevoel. De toepassingen die nu op de markt zijn richten zich nog met name op beelden en zicht. Augmented reality maakt eigenlijk gebruik van dezelfde technologie als virtual reality, alleen met het verschil dat je de echte omgeving nog wel kan zien. Het lijkt op een digitale laag in de werkelijkheid. Nieuwe toepassingen van deze technologieën in o.a. de communicatie, educatie, zorg, ontspanning etc. worden ontwikkeld.

Kortom de technologische ontwikkelingen worden beschouwd als de grote de driver achter vernieuwing en de komende innovaties. Informatie uit het “Thrive-project” waarover ik eerder geschreven heb kan je helpen bij het ontwikkelen van scenario’s en de effecten van technologie op competenties van medewerkers. Kijk op: www.thriveproject.eu.

 

 
   « Meer Nieuws...