ABC advies Arbowetgeving Signbedrijven

Vanuit de Arbowet bent u verplicht om een Arbo risico inventarisatie en evaluatie (Arbo RI&E) uit te voeren en er actie op te ondernemen om zo de veiligheid van uw medewerkers te kunnen waarborgen. Vandaar dat het in het kader van goed werkgeverschap van belang is om de risico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) systematisch in kaart te brengen. Een Arbo RI&E geeft u een volledig overzicht van de Arborisico’s binnen uw bedrijf. Toch blijkt voor veel ondernemers de brug naar het invullen van een branche specifieke Arbo RI&E vaak een brug te ver. Het ABC advies kan u uitkomst bieden.

De aanpak van Metaview

Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. De rode draad van het ABC advies zijn de stoffen binnen uw bedrijf. Weet u met wat voor stoffen u werkt en of deze gevaarlijk zijn voor uw medewerkers? Samen met een adviseur wordt er een praktijkronde gedaan door het bedrijf. Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u, als werkgever, preventiemedewerker en/of werknemer aan in hoeverre de verschillende Arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld zijn in het bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer. Op deze manier is het mogelijk om op een simpele en praktische manier op verschillende vlakken de Arbo risico’s helder te krijgen. Ook al werkt u met weinig (gevaarlijke) stoffen, het ABC advies kan u heel laagdrempelig voorzien in een overzicht van alle belangrijk Arbo aspecten binnen uw bedrijf. 

Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij het implementeren van uw arbobeleid. De adviseur zal na de Analyse en Beoordeling een Conclusie trekken. Deze conclusie wordt vertaald naar een Plan van Aanpak. Zo kunt u direct aan de slag. In wezen heeft u dus een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uitgevoerd van de meest belangrijke Arbo-aspecten binnen uw bedrijf.

Kosten

ABC Advies                                   Bedrijfsgrootte 1-15 ps.                            €775,- excl. BTW*

ABC Advies                                   Bedrijfsgrootte 16-25 ps.                          €945,- excl. BTW*

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.